Ikääntyneet ihmiset askartelevat yhdessä

Porin perusturvan tuottavuusohjelmalla konkreettisia vaikutuksia ikäihmisten palveluiden kehittämiseen

Ikäihmisten määrän ennustetaan kasvavan vuodesta 2020 vuoteen 2030 noin 34 prosentilla. (Lähde: Tilastokeskus) Tämä tulee näkymään palvelutarpeen kasvuna kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa hoidossa.

Ikääntyneet ihmiset askartelevat yhdessä

Asiakasmäärien kasvua pyritään hillitsemään Porin perusturvan iäkkäiden palveluissa aloitetuilla toimenpiteillä. NHG:n selvityksen perusteella laaditun Porin perusturvan tuottavuusohjelman tavoitteena on raskaan palvelurakenteen keventäminen iäkkäiden palveluissa ja kotona asumisen tukeminen mahdollisimman pitkään.

Mitkä ovat tavoitteet ja mitä on tehty?

Tavoitteena on että vuonna 2024 ympärivuorokautisessa asumisessa asuu 75-vuotta täyttäneistä  6 % ja vuonna 2030 vain 4,5 %.
 
–       Tavoitteiden saavuttamiseksi kotihoitoon on palkattu 23 uutta lähihoitajaa, joka on mahdollistanut kotihoidon  palvelut  24/7 ympärivuorokautisesti jokaisena viikon päivänä. Kotiuttamistiimi on siirtynyt terveys-ja sairaalapalveluiden alaisuudesta iäkkäiden palveluihin ja sinne on palkattu tuottavuusmäärärahoilla kaksi fysioterapeuttia. Kotiuttamistiimin tehtävänä on turvallinen kotiutuminen ja kuntoutuminen kotona. Tilapäisen kotihoidon palveluseteliä  ja lakisääteisten omaishoidon vapaapäivien palveluseteleitä on korotettu. Näin saadaan palvelun hankintaan asiakkaille vaihtoehtoja. Kuntoutuksen edistämiseen on saatu MotoTiles laattoja päivätoimintaan, lyhytaikaishoitoon, osastoille ja kotiuttamistiimille. MotoTiles –laattojen käytöstä tullut palaute on ollut erittäin myönteistä, kertoo iäkkäiden palveluiden palvelujohtaja, Pirjo Rehula.
 
Asiakasohjaukseen on palkattu kaksi Case Manageria paljon palveluita käyttävien asiakkaiden asioiden selvittämiseen.
 
Digitalisaation edetessä kotihoidossa on toteutettu lääkeautomaattipilotti Pohjois-Porissa, toimintamallia tullaan laajentamaan muille myös alueille, siitä saatujen positiivisten tulosten perusteella. Lääkeautomaatit tukevat asiakkaiden itsenäisyyttä ja itsemääräämisoikeutta ja  helpottaa kotihoidon resurssivajetta. Yhden kuukauden pilotissa kolmen asiakkaan kohdalla pystyttiin vähentämään 98 kotihoidon käyntiä.
 
SMB-asiakasohjausjärjestelmä on otettu käyttöön ja asiakkaiden yhteenottoihin on saatu yksi puhelinnumero 044 7010328, jonka kautta asiakkaat ohjautuvat eri palveluihin. SBM ohjelmaa tullaan laajentamaan myös päivätoimintaan, omaishoitoon ja asumispalveluihin.
 
Kotihoidossa on alkamassa selvitystyö (strateginen optimointi), missä tarkastellaan muun muassa aluejakoa ja tiimirakennetta- ja kokoa, työaikoja, osaamista, liikkumista ja tilaamista. Kotihoidon ja päivätoiminnan käyttöön ollaan hankkimassa tablet-tietokoneet, joilla voidaan asiakkaan luona tehdä hoitotyönkirjaukset. Päivätoiminnassa taas voidaan asiakkaiden kanssa pelata erilaisia muistipelejä ja tehdä muita harjoitteita
 
Perusturva on mukana maakunnallisessa SATAKATI-hankkeessa, missä edistetään virtuaalihoivaa. SATAKATI-hankkeen kautta ollaan saamassa etähoivalaitteita, joita  voidaan ottaa asiakkaaseen yhteyttä. Lisäksi on aloitettu RAI-arviointijärjestelmän käyttöönoton valmistelu. RAI-järjestelmän tuottaman tiedon avulla palvelut pystytään suunnittelemaan yksilöllisesti ja kohdentamaan tarpeenmukaisesti niitä tarvitseville.
 
–       Koko maailmaa on koetellut covid19-pandemia, joka on antanut oman leimansa lähes kaikkeen, mitä pandemian alkamisen jälkeen on tehty. Henkilöstö on sitoutunut kehitystyöhön haasteellisessa tilanteessa kiitettävästi, sanoo tuottavuusohjelman johtaja Marjukka Palin.

Mitä tullaan tekemään?

Kotihoidossa on ollut paljon puutteita työvälineissä ja nyt ollaan saamassa tuottavuusohjelman kautta muun muassa uusia työlaukkuja/reppuja, sekä  erilaisia hoitotyössä tarvittavia mittareita. Kotihoito on saamassa uudet yhtenäiset työvaatteet, housut, liivit, pikeepaidat ja ulkotakit. Lisäksi ollaan ottamassa käyttöön selainpohjainen käyttöliittymä  Sävelsirkku ohjelma, missä on erilaisia harraste- ja ryhmätoimintoja asumispalveluyksiköihin.    Palvelutarpeen arviointia kehitettään ja tuottavuusohjelman kautta ollaan palkkamassa palveluohjaajia lisää.
 
Lisäksi suunnitellaan uusia palveluasumismuotoja, joilla turvataan laadukas hoiva ja asiakkaiden palvelutarve.
 
Tuottavuusohjelmalla on saatu paljon hyvää kehitystä aikaan, joka ei olisi ollut mahdollista ilman tuottavuusohjelmaa ja siihen irrotettuja määrärahoja. Kaupunginhallitus on myöntänyt vuoden aikana ikäihmisten palvelualueelle yhteensä 3 miljoonaa euroa kehittämismäärärahaa.

 


Ikääntyneet ihmiset askartelevat yhdessä