Uutisarkisto

Perusturvan työntekijöitä keskustelemassa

Tuottavuusohjelman vaikuttavuusarviointi on valmistunut

Porin perusturvan tuottavuusohjelman vaikuttavuusarviointi on valmistunut. Vaikuttavuusarvioinnin mukaan perusturva on toteuttanut tuottavuusohjelmaa sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja saavuttanut tuottavuusohjelman mukaista…
Ihmisiä viettämässä talvipäivää Kirjurinluodossa

Yhteistyöllä rakennetaan tulevaa hyvinvointialuetta myös tuottavuusohjelman puitteissa

Tuottavuusohjelman tavoitteena on ollut yhteistyön vahvistaminen erityisesti organisaatioiden rajapinnoilla.
Ikääntyneet ihmiset askartelevat yhdessä

Porin perusturvan tuottavuusohjelmalla konkreettisia vaikutuksia ikäihmisten palveluiden kehittämiseen

Ikäihmisten määrän ennustetaan kasvavan vuodesta 2020 vuoteen 2030 noin 34 prosentilla. (Lähde: Tilastokeskus) Tämä tulee näkymään palvelutarpeen kasvuna kotihoidossa ja…
kuva Kiilarinteen tehostetun palveluasumisen yksiköstä

Ikäihmiselle turvallinen ja esteetön asuminen -hanke

Ikäihmiselle turvallinen ja esteetön asuminen -hankkeen päätavoitteena on tukea Porin perusturvan yhteistoiminta-alueella meneillään olevan iäkkäiden ihmisten palvelurakennemuutosta ja edistää asumisen…
Osallisuusseminaari

Porin perusturvan tuottavuusohjelman työhyvinvointiprojekti tähtää henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämiseen

Henkilöstö on perusturvan suurin voimavara, jonka osaaminen ja jaksaminen mahdollistavat asiakkaille laadukkaat palvelut.
Ikääntyneet ihmiset askartelevat yhdessä

Porin perusturvan tuottavuusohjelma eteni viime vuonna

Vuoden 2020 aikana Porin perusturvan terveys- ja sairaalapalveluiden palvelualueella kehitettiin konsultaatiopalveluita ja paljon päivystyspalveluita tarvitsevien palvelukokonaisuuksia yhteistyössä Satasairaalan kanssa.
Handshaking bears

Porin perusturva ja Porin YH-Asunnot Oy lähtivät mukaan monimuotoista integroitua asumista muistisairaille -hankkeeseen

Porin perusturva on lähtenyt mukaan Aalto-yliopiston (Sotera) hankkeeseen, jonka tavoitteena on mahdollistaa välimuotoisen/monimuotoisen asumismallin käyttöönotto erityisesti iäkkäiden muistisairaiden osalta.
Himmelin rakennus ulkoa talvella

Porin perusturvan tuottavuusohjelman tilannekatsaus

Tuottavuusohjelma on alkuvuodesta painottunut erityisesti vanhuspalveluiden palvelurakenteen keventämiseen ja asiakasohjaukseen.
Mittaus

Porin perusturvan tuottavuusohjelma etenee

Porin perusturvan tuottavuusohjelman ytimessä on asiakkaiden palveluiden parantaminen ja hyvinvoiva henkilöstö.
Hyvinvointia liikunnasta

Porin perusturvan tuottavuusohjelmalle on avattu internetsivu

Porin perusturvan tuottavuusohjelman ytimessä on asiakkaiden palveluiden parantaminen ja hyvinvoiva henkilöstö.