Porin perusturvan yhteistoiminta-alueen geriatristen lonkkamurtumapotilaiden kuntoutusta on kehitetty yhteistyössä Satasairaalan kanssa

Porin perusturvan tuottavuusohjelman loppuraportti valmis – Päätökset kehityshankekokonaisuudesta tehdään loppuvuodesta

Syksystä 2019 työskennellyt Porin perusturvan tuottavuuspotentiaalin määrittelyn ja kehitysohjelman toimeenpanon ohjausryhmä sai maanantaina 18. marraskuuta loppuraportin ja ehdotukset toimenpiteiksi. Raportissa kuvataan toiminnan kehittämiskohteita ja näihin liittyviä muutoshankkeita sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseksi ja parantamiseksi.

Porin perusturvan yhteistoiminta-alueen geriatristen lonkkamurtumapotilaiden kuntoutusta on kehitetty yhteistyössä Satasairaalan kanssa

Suunnitelman johtopäätöksenä esitetään viisikohtainen kehityshankekokonaisuus. Se koskettaa yhteistyön kehittämistä eri toimijoiden kanssa, palvelurakenteen keventämistä ja asiakasohjausta, tiedolla johtamista, digitalisaatiota sekä henkilöstökokemusta. 

Muutoshankekokonaisuuksien odotetaan tuottavan vuoteen 2024 mennessä noin 25 miljoonan euron vuosittaisen kustannuskasvun leikkauksen. Tavoitteiden saavuttamiseksi vaaditaan panostuksia toimintaan ensimmäisinä vuosina, ja muutoshankkeiden kassavirran arvioidaan muuttuvan positiiviseksi vuonna 2021. Suurin bruttosäästö on saavutettavissa ikäihmisten palveluissa.

– Hankkeet eivät ole lyhyen aikavälin leikkausohjelmia, vaan niiden avulla pyritään pitkäjänteisesti hidastamaan kustannusten kasvua. Ikääntymisen ja muun palvelutarpeen kasvun myötä kustannukset tulevat joka tapauksessa kasvamaan kymmenillä miljoonilla lähivuosien aikana. Ensisijaisena tavoitteena on kuitenkin parantaa asiakas- ja työntekijäkokemusta sekä yhteistyötä erikoissairaanhoidon, sivistystoimen ja yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa, kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen painottaa.

Luukkosen mukaan arvioija on yhteistyössä ohjausryhmän sekä perusturvan johdon ja henkilöstön kanssa tehnyt perinpohjaista työtä ja kuvannut loppuraportissaan vision, johon perusturvan toiminnoissa tulee sen mielestä pyrkiä. Hän painottaa kuitenkin, että vaikka loppuraportissa on kuvattu ehdotus siitä, mitä toimenpiteitä lähivuosina tulee tehdä kestävien ja asiakaslähtöisten palveluiden turvaamiseksi, on hankkeita tarkennettava vielä läheisemmässä yhteistyössä henkilöstön ja asiakkaiden kanssa.

– Varsinaiset päätökset raportista tehtävistä toimenpiteistä tehdään kaupungin normaalissa päätöksentekomenettelyssä.

Porin kaupunginhallitus saa raportin käsiteltäväkseen kokouksessaan 2. joulukuuta. Muutoshankkeiden alustava tiekartta ja mittarit tarkennetaan ennen varsinaista toteutuksen aloitusta.

– Kokonaisvaltainen kehitysohjelma mahdollistaa merkittävän toiminnan muutoksen johtamisen yli organisaatiosiilojen. Muutosjohtamisen tavoitteena on saada aikaan prosessinomainen, hallittu ja tosiasioihin perustuva muutos. Kokonaisuutta tukevat oikeanlaiset työkalut, prosessit ja kuntalaisten mukaan ottaminen muutokseen, vs. perusturvajohtaja Anna-Liisa Koivisto summaa.

Päätöksen Porin perusturvan tuottavuusohjelman teettämisestä teki kaupunginhallitus elokuussa 2019. Päähuomio oli tuottavuuspotentiaalin määrittelyssä. Tarkoituksena oli löytää, käynnistää ja vauhdittaa toimenpiteitä ja uudistuksia. Työn tueksi nimettiin ohjausryhmä, joka kokoontui kolmesti elo-marraskuun aikana. Auditoinnin aikana tehtiin haastatteluita, työpajoja ja kysely, joihin johto ja henkilöstö osallistui laajasti. Auditoinnin toteutti Nordic Healthcare Group (NHG Consulting Oy).

Porin perusturva hoitaa sosiaali- ja terveyspalvelut Porin lisäksi Ulvilassa ja Merikarvialla. Yhteistoiminta-alueen kuntien päättäjiä on informoitu väliraportoinnin yhteydessä.


Porin perusturvan yhteistoiminta-alueen geriatristen lonkkamurtumapotilaiden kuntoutusta on kehitetty yhteistyössä Satasairaalan kanssa