Liikenne

Porin perusturvassa aloitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuljetusten kyydinvälityksen kokonaispalveluiden kilpailutus

Porissa alkaa vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuljetusten kyydinvälityksen kokonaispalveluiden kilpailutus.

Liikenne

Kuljetuspalvelujen kokonaisuuden taloudellisen järjestämisen varmistamiseksi kuljetuspalvelujen järjestäminen ja kilpailuttaminen on välttämätöntä. Taksiliikennelainsäädäntöön on tulossa merkittäviä muutoksia. Merkittävimmät muutokset kuntien järjestämien kuljetusten kannalta ovat taksien hinnoittelun, asemapaikkasidonnaisuuden ja lupien määräsääntelyn poisto. Tämä sisältää riskin sekä palvelun saatavuudelle että siitä kunnille muodostuville kustannuksille, joiden kehitys voi olla hallitsematonta.

Kuljetusten kyydinvälityksen kokonaispalvelun kilpailutus avattiin 22. toukokuuta ja päätökset pyritään tekemään kesäkuun aikana. Kilpailutukseen voidaan liittää mukaan myös ryhmäkuljetukset.

Hankinnan tavoitteena on parantaa asiakaspalvelua, yhdenmukaistaa kuljetuspalvelukäytäntöjä, edistää digitalisaatiota ja vastata liikennepalvelulain mukanaan tuomiin taksiliikenteen muutoksiin ja haasteisiin.

Kyydinvälityksen ja kuljetusten kilpailuttaminen mahdollistaa jatkossa monipuolisemmat kuljetushankinnat, paremman taloudellisen seurannan kuljetuksille sekä paremman toiminnan raportoinnin ja sitä kautta toiminnan jatkuvan kehittämisen.

Palvelun kilpailuttamisella tullaan saavuttamaan myös selkeitä parannuksia asiakkaille. Palvelun laatuun päästään jatkossa paremmin vaikuttamaan, asiakkaat maksavat jatkossa kuljetuksista vain omavastuuosuuden ja kuljetuksen tilaaminen maksaa jatkossa asiakkaille vain normaalin puhelun verran.

 


Liikenne