Biojäte talteen -tulokset kuva powerpointin otsikkodiasta, keittiöbiojäteastioita kymmenittäin

Porin seudun jäteneuvonta toteutti alueellisen Biojäte talteen -kampanjan

Biojäte talteen -kampanja alkoi syyskuussa 2020 ja loppui maaliskuun alkuun 2021. Mukaan haastettiin melkein 700 kotitaloutta Porin taajama-alueella. Mukana oli sekä omakotitaloja että kerros- ja rivitaloja Karja-rannasta, Herralahdesta, Kuninkaanhaasta, Pietniemestä, Viidennestä osasta ja Toejoelta.

Biojäte talteen -tulokset kuva powerpointin otsikkodiasta, keittiöbiojäteastioita kymmenittäin

Porin seudun jäteneuvonta jakoi kaikkiin kampanjassa mukana oleviin kotitalouksiin keittiöbiojäteastian, biojätepussit 6 kuukauden tarpeeseen sekä lajitteluohjeet. Omakotitaloalueille tarjottiin käyttöön naapuruston yhteiset kimppabioastiat kampanjan ajaksi.

Kerros- ja rivitalojen osalta kampanjan tavoitteena oli tehostaa biojätteen lajittelua. Omakotiasujilta kerättiin kokemuksia tulevaa jätelain muutosta varten. Valmisteilla on jätelakiuudistus, jossa biojätteen erilliskeräysvelvoite olisi mahdollisesti tulossa vuonna 2024 myös omakotitaloille yli 10 000 asukkaan taajamissa, eli käytännössä laajasti Porin seudulla.

Kampanjan lopuksi kotitalouksille lähetettiin palautekyselyt. Omakotiasujista palautteeseen vastasi 48 %, rivitaloista 39 % ja kerrostaloista 36 %.

Omakotitalojen kimppabioastiat

Palautteista kävi ilmi, että omakotitaloalueilla kimppabioastian käyttö koettiin pääasiassa helpoksi ja käteväksi. Yli 90 % vastaajista kertoi olevansa samaa mieltä siitä, että biojätteen lajitteleminen on helppoa ja kimppabioastian käyttäminen ongelmatonta.

Kampanjassa 5–6 kotitaloutta käytti samaa 240 litran kimppabioastiaa. Se nähtiin usein parempana vaihtoehtona kuin oma biojäteastia, jonka koettiin olevan liian suuri vain yhden talouden käyttöön. Vastaajista 39 % aikoo jatkaa biojätteen keräystä hankkimalla kimppabioastian. 88 % vastaajista sanoi suosittelevansa kimppabioastiaa myös muille.

– Kampanja oli hyvä juttu: pääsi alkuun ja sai ohjeistuksen myös miten kannattaa jatkaa, esim. kimppa-astian maksujen jaon voi pyytää jätteenkuljetusyritykseltä eriteltynä useammalle kotitaloudelle, kampanjan osallistuja summaa palautekyselyssä.

Vastaajista noin 30 % kertoi biojätteen suuren määrän yllättäneen, vaikka asiasta ei erikseen kysytty. Omakotitaloasujista 63 % kertoo, että aikoo kampanjan innoittamana jatkaa biojätteen erilliskeräystä tai aloittaa kotikompostoinnin.

– Tämä kokeilu rohkaisi biojätteen keräilyyn ja tulemme sen toteuttamaan joka tapauksessa yksin tai naapurien kanssa, kampanjan osallistuja kommentoi palautekyselyssä.

Kerrostalojen ja rivitalojen biojätteen keräyksen tehostaminen

Nykyiseen jätelainsäädäntöön perustuvien jätehuoltomääräyksien mukaan biojätteen erillisräystä edellytetään aina, kun samaan kiinteistöön kuluu yli 4 asuntoa. Biojätteen lajittelu on siis monille kerros- ja rivitaloissa asuville tuttua puuhaa.

Kerros- ja rivitaloille osoitetusta palautekyselystä kävi ilmi, että ennen kampanjaa biojätettä lajitteli ”aktiivisesti” tai ”joskus” 88 % vastanneista, 10 % ei lajitellut ollenkaan. Kampanjan jälkeen kaikki vastanneista kertoivat lajittelevansa biojätettä. ”Aktiivisten” lajittelijoiden osuus nousi 72 prosentista 97 prosenttiin kampanjan aikana.

Kysyttäessä mikä motivoi parhaiten lajittelemaan biojätettä: ilmaiset biojätepussit, ilmainen keittiöbioastia, hyvät ja selkeät lajitteluohjeet vai tietoisuus biojätteen lajittelun hyödyistä, parhaimmaksi motivaation lisääjäksi nousi tietoisuus lajittelun hyödyistä. Hyötyjä ovat esimerkiksi sekajätteen polttokelpoisuuden parantuminen ja biojätteen jalostaminen hyötykäyttöön mm. energiaksi, polttoaineeksi ja maanparannusaineeksi. Ne, jotka eivät ennen kampanjaa lajitelleet biojätettä tai lajittelivat vain joskus, kokivat parhaiten motivaatiota lisäävän ilmaiset biojätepussit ja keittiöbioastian.

Suurin osa vastaajista (83 %) koki, ettei biopussien hinta juurikaan vaikuta biojätteen lajitteluun. 90 % ilmoitti jatkavansa lajittelua, vaikka ilmaiseksi saadut biojätepussit loppuvat.

– Varmasti moni ajattelee hajuhaittoja, mutta meillä ainakaan ei sellaisia ilmennyt, ei sisällä eikä ulkona, kampanjan osallistuja kertoo palautekyselyssä.

 

Lisätietoja Biojäte talteen -kampanjasta löydät osoitteesta www.pori.fi/biojatetalteen. Lisätietoa biojätteen lajittelusta, biojäteastioista ja kompostoinnista saa Porin seudun jäteneuvonnasta, jateneuvonta@pori.fi sekä 044 701 2500.

 


Biojäte talteen -tulokset kuva powerpointin otsikkodiasta, keittiöbiojäteastioita kymmenittäin