Kaupungintalon kulmaikkunat

Porin tulos ennakoitua parempi

Porin kaupungin tilinpäätöksen laadinta on käynnissä. Tilinpäätösasiakirja, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, valmistuu maaliskuussa niin, että kaupunginhallitus allekirjoittaa sen 29. maaliskuuta 2021. Tässä vaiheessa laadintaa kaupungin tilikauden tulos on jo kuitenkin varmistunut. Tulokseksi muodostuu noin 5,8 miljoonaa euroa ylijäämää. Talousarviossa tavoitteeksi oli asetettu 8,5 miljoonan euron alijäämä. Tilinpäätöksen jälkeen kaupungin taseeseen kertynyt ylijäämä on 50,2 miljoonaa euroa.

Kaupungintalon kulmaikkunat

Vuosi 2020 oli koronatilanteen vuoksi erittäin poikkeuksellinen. Vielä keväällä, kun valtion tukitoimenpiteistä kunnille ja kuntayhtymille ei ollut varmuutta, tulosennuste oli pahimmillaan yli 50 miljoonan euron alijäämä.

Tilanne kuitenkin muuttui loppuvuotta kohden koko ajan positiivisemmaksi. Arviot koronatilanteen negatiivisista vaikutuksista toimialojen talouteen lievenivät. Merkittävin asia oli kuitenkin valtion tukitoimenpiteet kuntasektorille. Niiden vaikutus Porinkin tulokseen oli merkittävä. Ylimääräisiä valtionosuuksia saatiin noin 23 miljoonaa euroa ja yhteisöveron jako-osuuden korotuksen kautta verotuloja noin 4 miljoonaa euroa.

Lisäksi toimialakohtaisia tukia saatiin muun muassa joukkoliikenteeseen ja sivistystoimialalle. Sairaanhoitopiirit saivat myöskin huomattavat ylimääräiset valtionosuudet ja niiden vaikutus näkyi täysimääräisesti jäsenkuntien maksuosuuksissa. Kun kaikki edellä mainitut erät huomioidaan, valtion tukitoimenpiteiden vaikutukseksi kaupungin tulokseen muodostuu yli kolmekymmentä miljoonaa euroa.

Kaupungin omilla toimenpiteillä oli myös huomattava vaikutus tulokseen. Kaupunginhallituksen päättämä kaikkia toimialoja koskeva rekrytointikielto sekä sijaisten käytön rajoitukset tukivat kaupungin henkilöstökulujen maltillista 0,34 prosenttiyksikön nousua (0,9 miljoonaa euroa) vuoteen 2019 verrattuna. Sekä palkallisten henkilötyövuosien määrä että vuoden viimeisen päivän henkilöstön määrä jäivät vuonna 2020 alle vuoden 2019 tason. Lisäksi vuoteen 2019 verrattuna palveluiden ostoista on jäänyt pois ulkopuolisen työvoiman vuokrauskuluja 2,5 miljoonaa euroa.

–  Vaikka tilikauden tulos oli huomattavasti odotettua parempi, se ei poista sitä tosiasiaa, että Porin kaupungin talous vaatii edelleen korjaavia toimenpiteitä. Kaikki toimialat ovat sitoutuneet talousarviossa asetettuun 250 henkilötyövuoden vähennystavoitteeseen. Tämän ja muiden talousarviossa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen on ensiarvoisen tärkeää vuoden 2021 aikana, kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen muistuttaa.


Kaupungintalon kulmaikkunat