Ahlaisten talousveden tuotantolaitos

Porin Veden Ahlaisiin toimittaman talousveden tuotantolaitos vaihtuu

Porin Vesi siirtää pitkään käytössä olleen Ahlaisten pohjavedenottamon varavesilaitokseksi.

Ahlaisten talousveden tuotantolaitos

Talousvesi Ahlaisten alueelle johdetaan jatkossa Harjakankaan tekopohjavesilaitokselta. Muutos tapahtuu vaiheittain maanantaista 23. elokuuta alkaen. Jaettava vesi on korkealaatuista talousvesiasetuksen mukaista talousvettä, jota Porin Vesi toimittaa koko kantakaupungin verkostoalueelle. 

Muutos tehdään veden toimitusvarmuuden parantamiseksi ja pieniin pohjavedenottamoihin yleisesti kohdistuvien vedenlaaturiskien poistamiseksi.
 


Ahlaisten talousveden tuotantolaitos