Näkymä Pumpulikadulta, kuva Huttunen-Lipasti Arkkitehdit Oy

Puuvillan kortteliin täydennysrakentamista

Suunnittelualue Puuvillan kauppakeskuksen korttelissa on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä, Porin teollisuusmaisemaa (RKY-alue) ja se sijoittuu Porin kansallisen kaupunkipuiston läheisyyteen. Kaavamuutoksella osoitetaan täydennysrakentamista alueen arvoja huomioiden.

Näkymä Pumpulikadulta, kuva Huttunen-Lipasti Arkkitehdit Oy

Asemakaavaluonnos 609 1710 on esillä samanaikaisesti päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman kanssa 8. huhtikuuta asti.

Suunnittelua ohjaavat alueen erityiset piirteet sekä maisemalliset ja rakennetun kulttuuriympäristön arvot. Alueelle suunniteltu täydennysrakentaminen vaikuttaa myös läheisen Porin kansallisen kaupunkipuiston arvoihin. Asemakaavanmuutoksen selostuksen luonnoksessa arvioidaan tarkemmin vaikutuksia maisemaan tai kaupunkisiluettiin. Vaikutuksia Etelärannan tai Porin sillan suunnalta tarkasteltuna ei olisi, ja muista suunnista vaikutuksia olisi mahdollisimman vähän.

Asemakaavan muutoksesta järjestetään yleisötilaisuus verkossa Teams-yhteyden välityksellä viikolla 13. Tarkempi aikataulu ja tilaisuuden sisältö sekä osoite verkkotilaisuuteen ilmoitetaan noin viikkoa ennen tilaisuutta kaavan internetsivulla www.pori.fi/1710

Näkymä Pumpulikadulta, kuva Huttunen-Lipasti Arkkitehdit Oy

 


Näkymä Pumpulikadulta, kuva Huttunen-Lipasti Arkkitehdit Oy