Rakkaudella porilaisille nuorille -leima

Rakkaudella porilaisille nuorille -vaikuttavuusinvestointi tukihenkilötoiminnan kehittämiseen

Rakkaudella porilaisille nuorille –vaikuttavuusinvestointi on päätetty myöntää Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Satakunnan piirille nuorten tukihenkilötoiminnan kehittämiseen. MLL tarjoaa 40 000 euron investointirahoituksella lisää turvallisia aikuiskontakteja 13–17-vuotiaille nuorille kasvun ja kehityksen tueksi. Lisäksi se kehittää ja käynnistää ryhmämuotoista tukihenkilötoimintaa Porissa.

Rakkaudella porilaisille nuorille -leima

Vaikuttavuusinvestoinnin avulla etsittiin ratkaisua yhteen seuraavista haasteista: nuorten elämänkyvyn haasteet, turvallisen aikuisen puute ja yläkouluikäisten yksinäisyys. Yhteensä viisi toimijaa jätti hakemuksen. Hakemuksia tuli kuhunkin näistä teemoista.

– Kaikki hakemukset olivat hyviä ja valintaa pohdittiin pitkään. MLL:n hakemus vastasi kokonaisuutena kattavasti asetettuihin tavoitteisiin ja kriteereihin, kertoo hyvinvointikoordinaattori Sirpa Kynäslahti.

Vaikuttavuusinvestoinnissa keskeistä on toiminnan vaikuttavuus ja sen osoittaminen. MLL mittaa ja raportoi investoinnin vaikuttavuutta kaupungille hankkeen aikana.

– Porin kaupunki kokeilee nyt ensimmäistä kertaa vaikuttavuusinvestointia. Nuorten tukihenkilötoiminnasta on hyviä kokemuksia, joten uskomme, että sillä onnistutaan vähentämään nuorten syrjäytymistä. Vapaaehtoisille tukiaikuisille on jatkuva tarve, sanoo strategiapäällikkö Tomi Lähteenmäki.

Hakuaikana verkossa oli avoinna ideaseinä, johon kuntalaiset voivat jättää ehdotuksia hyvinvointihaasteiden ratkaisemisesta. Ne olivat vapaasti hakuun osallistuvien toimijoiden hyödynnettävissä. Seinällä ideoitiin muun muassa hengailupaikkojen, ohjatun ohjelman ja nuoria kuuntelevien aikuisten määrän lisäämistä.

Rakkaudella porilaisille nuorille -ideahaku oli avoinna 28.6.-10.8.2018. Hakuun voivat osallistua rekisteröidyt yhdistykset ja muut yhteisöt tai yhteenliittymät. Valinnan teki Porin kaupungin hyvinvointiryhmä.

Vaikuttavuusinvestointi sisältyy rakkaudella porilaisille –hyvinvointirahaan, joka on osa Porin kaupungin osallisuuden kehittämistä ja osallistavan budjetoinnin kokeilua.


Rakkaudella porilaisille nuorille -leima