Ilmakuva alueesta

Riihikedon (Teljätalo) kaavaa uudistetaan

Asemakaavan muutosehdotus 609 1702 nähtävänä 15.11.-14.12.2018.

Ilmakuva alueesta

Riihikedon kaupunginosan (kortteli 7 tontti 8) asemakaavan muutoksella uudistetaan vanhentunut kaava. Muutos koskee Teljänkadun ja Kuninkaantien välissä olevaa niin kutsuttua Teljätalon tonttia. Muutosta koskeva alue on tarkoitus osoittaa asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL) viereisten korttelialueiden tapaan. 

Katso kaavan asiakirjat

Ilmakuva Röni-Kuva Oy

Sijainti opaskartalla


Ilmakuva alueesta