1735 sijainti

Ruosniemeen tulossa rivitalotontteja

Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä 31.7. asti.

1735 sijainti

Ruosniemi, havainnekuva

Tontti on rakentamaton. Sille saa rakentaa yksikerroksisia rivitaloasuntoja.

Suunnittelualue rajautuu etelässä Ruosniementielle, idässä omakotitontteihin ja muilta osin Umpiaidan puistoon. 

Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu selostukseen.

Kaavan 609 1735 asiakirjat

 

 


1735 sijainti