Reposaaren Kappelinluoto

Satakunnan Museo mukaan Adoptoi monumentti -toimintaan

Adoptoi monumentti –toiminta on vapaaehtoistoimintaa, jonka tavoitteena on kannustaa kansalaisia oman lähiympäristönsä kulttuuriperintökohteiden hoitoon. Satakunnan Museon kautta on mahdollista adoptoida hoidettavaksi jokin kulttuurihistoriallisesti merkittävä kohde.

Reposaaren Kappelinluoto

Satakunnan ensimmäiset monumentit adoptoi Satakunnan Museon ystävät –yhdistys.  Museon ystävät ovat jo muutaman vuoden hoitaneet Porin Lampaluodossa sijaitsevaa Tyltyn merimerkin rauniota. Nyt he adoptoivat toisenkin muinaisjäännöksen, Reposaaren Kappelinluodossa sijaitsevan kappelinpaikan muistomerkin ympäristöineen.


adoptoi monumentti

Satakunnan Museon ja Museon ystävien Adoptoi monumentti -allekirjoitustilaisuus, by Sari Kaarto Satakunnan Museon kokoelmat

Adoptoi muinaisjäännös

Adoptiokohteen hoito perustuu museon ja adoptoijaryhmän väliseen sopimukseen. Hoidettava kohde voi olla muinaisjäännös, kuten pronssikautinen röykkiö tai muu kulttuuriperintökohde, jopa rakennus. Adoptoija sitoutuu pitämään huolta kohteesta museon laatiman hoitosuunnitelman mukaisesti. Hoitotoimia voivat olla esimerkiksi kasvillisuuden raivaus ja niitto sekä kohteen ympäristön siisteydestä huolehtiminen. Hoito- ja kunnostustyö on mukavaa yhdessä tekemistä ja reipasta ulkoilua. Halutessaan adoptoijat voivat järjestää kohteella pieniä tapahtumia ja opastuksia.

”Adoptoiva taho voi olla kotiseutu- tai kyläyhdistys, mutta yhtä hyvin koulu, partiolippukunta tai vapaamuotoinen ystäväporukka”, amanuenssi Leena Koivisto vinkkaa. ”Esimerkiksi koululuokka voi adoptoida jonkin koulun lähistöllä sijaitsevan kohteen, jossa oppilaat vuosittain tekevät pieniä hoitotöitä.  Samalla kun kerätään pois risut ja roskat opitaan paikallishistoriaa, vaalitaan omaa lähiympäristöä ja huolehditaan yhteisestä kulttuuriperinnöstämme.”

Adoptoi monumentti -toiminnan on Suomessa ensimmäisenä aloittanut Pirkanmaan maakuntamuseo, josta adoptointi on jo laajentunut mm. Keski-Suomeen ja Uudellemaalle. 
 

Reposaaren Kappelinluodolle pystytettiin opastaulu kesällä 2014.


Reposaaren Kappelinluoto