pakki_paikkatietosovellus

Satakunnan Museon rakennusinventointitiedot vapaasti selattavissa useissa karttapalveluissa

Museon rakennusperintöinventointeja ja selvityksiä sekä muita tietovarantoja tarvitaan jatkuvasti maankäytön suunnittelussa, rakentamisen ohjauksessa, rakennussuojelussa, korjausrakentamisessa ja muussa kulttuuriympäristön hoidossa. Aineistot muodostavat pohjan myös Satakunnan Museon rakennussuojelun ja kulttuuriympäristön hoidon asiakaspalvelulle ja neuvonnalle.

pakki_paikkatietosovellus

Satakunnan Museon rakennusinventointitiedot on avattu vapaasti kaikkien katsottaviksi useissa karttapalveluissa. Näitä ovat Museoviraston  kulttuuriympäristön palveluikkuna, Suomen ympäristökeskuksen Liiteri-palvelu, Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkuna sekä Lounaistiedon karttapalvelu. Tarkemmat kuvalliset rakennusperintötiedot ovat viranomaiskäytössä museon omassa Pakki-sovelluksessa ja edellyttävät tunnistautumista.

Satakunnan Museo ja Keski-Suomen museo olivat pilottimuseoina mukana vuosina 2017-2018 Museoviraston KIRA-digi -hankkeen ”Kulttuuriympäristötiedot yhteiseen käyttöön!” -osahankkeessa 4 nimeltä ”Maakuntamuseoiden tietovarantoja tarvitaan”. Tämä hanke on mahdollistanut tietojen avaamisen.

Lisätietoja hankekokonaisuudesta  ja pilottihankkeesta Satakunnan Museon osalta antaa:

Satakunnan Museo
rakennustutkija Liisa Nummelin
liisa.nummelin@pori.fi, 044 701 1077

 


pakki_paikkatietosovellus