Maantiekatu talvella

Seuturekry ei tuonut säästöjä perusturvalle – jatkossa enintään kolmen päivän sijaisuudet Seuturekryn kautta

Perusturvan viime vuonna käyttöön ottama Seuturekry ei ole tuonut odotettuja säästöjä. Perusturva tuleekin muuttamaan sijaisten hankinnan toimintatapoja niin, että jatkossa Seuturekryn kautta otetaan ainoastaan pakottavista syistä ja enintään kolmen päivän sijaisuudet. Pidempien sijaisuuksien hankinnassa palataan vanhaan toimintatapaan.

Maantiekatu talvella

Seuturekryn käyttöönotolla haettiin helpotusta erityisesti lyhytaikaisten sijaisten rekrytointiin, työsopimuksen laadintaan palkkaohjelmaan sekä palvelussuhteen hallintaan, mitkä aiheuttavat esimiehille runsaasti työtä. Helpotusta näihin ei ole kuitenkaan tullut eikä sitä kautta myöskään säästöjä.

– Seuturekryn käyttöönoton odotettiin vapauttavan esimiestyötä toiminnan kehittämiseen ja työn johtamiseen. Näin ei ole kuitenkaan käynyt vaan esimiesten on edelleen pitänyt huolehtia muun muassa sijaisrekrytoinnista johtuvien tuntien sekä laskujen hyväksymisestä ja Titania listojen ylläpitämisestä, joka vie esimiesten työaikaa jopa enemmän kuin työsopimusten tekeminen, sanoo perusturvalautakunnan puheenjohtaja Sonja Myllykoski.

Porin perusturva otti Seuturekryn käyttöönsä perusturvalautakunnan päätöksellä maaliskuussa 2018. Seuturekry Oy tarjosi perusturvalle palvelua lyhytaikaisten, alle kolme kuukautta kestävien sijaisten tilaamiseksi. Talouden tasapainottamistoimenpiteissä arvioitiin Seuturekryn käyttöönoton myötä kustannussäästöksi sijaiskustannuksista puolen vuoden ajalta 300 000 €. Neljännesvuosiraporteissa on kuitenkin todettu, että Seuturekryn palvelun käytöstä arvioidut kustannussäästöt eivät ole toteutuneet vaan sijaiskustannukset kokonaisuutena ovat kasvaneet huomattavasti.

Perusturvalautakunnan kokouksessa esitettiin Seuturekryn esittämät väitteet kustannusten noususta. Kokouksessa käytiin yksityiskohtaisesti läpi, mistä perusturvan laskelmat koostuvat ja eroavaisuudet kustannusvertailuissa johtuvat. Näiden pohjalta perusturvalautakunta teki yksimielisen päätöksen Seuturekryn käytöstä.

Seuturekryn kanssa laadittu sopimus on määräaikainen ja voimassa 31.12.2019 asti. Sopimus ei tuota Seuturekrylle yksinoikeutta tuottaa sijaispalveluita Porin perusturvalla. Sopimus ei myöskään aseta Porin perusturvalla määräostovelvollisuutta.

 


Maantiekatu talvella