Perhe

Sosiaalipäivystyksen toiminta ympärivuorokautiseksi matalan kynnyksen toiminnaksi

Satakunnan sosiaalipäivystyksen toiminta laajenee ympärivuorokautiseksi matalan kynnyksen toiminnaksi kahden uuden kriisityöntekijän palkkaamisen myötä. Perusturvalautakunta myönsi 27.2. pidetyssä kokouksessa virkoihin täyttöluvan julkisella haulla.

Perhe

Sosiaalipäivystyksen toiminta on sosiaalihuoltolain mukaista toimintaa. Sosiaalipäivystyksessä kahden uuden kriisityöntekijän lisäys riittää siihen, että myös öisin työparina toimii sosiaalityöntekijä ja kriisityöntekijä. Nykyisellä työntekijäresurssilla sosiaalipäivystyksessä yövuoroissa on arkisin yksi sosiaalityöntekijä eikä nykyisellä toiminnalla kyetä täyttämään sosiaalihuoltolain kriteeriä matalan kynnyksen tavoitettavuudesta virka-ajan ulkopuolella eikä Satakunnan sosiaalipäivystyksestä tehty sopimus tai työturvallisuus täyty.

– Virka-ajan ulkopuolella sosiaalipäivystyksen toiminta on ollut niin sanottua korkean kynnyksen toimintaa eli kuntalaiset saavat yhteyden Satakunnan sosiaalipäivystykseen jonkun toisen viranomaisen, esimerkiksi hätäkeskuksen kautta, kertoo vs. johtava sosiaalityöntekijä Piia Pihlajamäki Satakunnan sosiaalipäivystyksestä.

Kahden uuden kriisityöntekijän palkkaamisen myötä sosiaalipäivystyksessä voidaan ottaa käyttöön suoran asiakasnumeron ympärivuorokautisesti ja tarjota akuuttia kriisityötä jalkautuen tarpeen vaatiessa kentälle kaikkina vuorokauden aikoina.

– Nopea puuttuminen äkillisiin traumaattisiin kriisitilanteisiin sosiaalipäivystyksessä vähentää hoidon jatkokustannuksia, koska asiakas saa apua nopeasti eikä kriisiavun saaminen pitkity. Tästä syystä henkilökunnan lisääminen on erityisen tärkeää, sanoo perusturvalautakunnan puheenjohtaja Sonja Myllykoski.

Sosiaalipäivystyksen kriisityöntekijä vastaa kaikenikäisten asiakkaiden akuuttien kriisien alkuvaiheen työskentelystä ja jatkohoitoon ohjaamisesta. Kriisityöntekijä työskentelee kriisityön asiantuntijana sosiaalityöntekijän työparina kaikissa työtehtävissä, mitkä edellyttävät yleis- tai erityislakien mukaisia sosiaaliviranomaisen toimia sosiaalisissa hätätilanteissa

– Kriisityöntekijöiden lisäys sosiaalipäivystykseen on valtakunnallisesti uusi tapa tehdä työtä sosiaalipäivystyksessä. Satasoten Päivystys 24 h -työryhmä on esittänyt, että Satakunnassa sosiaalipäivystys tulee sote-uudistuksen myötä järjestää sosiaali -ja kriisipäivystyksenä, kertoo Pihlajamäki.

Porin perusturvakeskus hallinnoi yhteistoiminta-alueen sosiaalipäivystystä sekä virka-ajan ulkopuolella toimivaa Satakunnan sosiaalipäivystystä. Yhdessä nämä muodostavat sosiaalipäivystystiimin johon kuuluu kahdeksan sosiaalityöntekijää, kolme kriisityöntekijää sekä johtava sosiaalityöntekijä. Sosiaalipäivystyksen järjestämisestä säädetään sosiaalihuoltolain (1301/2014) 29 §:ssä. Sosiaalipäivystyksellä tarkoitetaan välttämättömien ja kiireellisten sosiaalipalvelujen ja muiden tukitoimien järjestämistä siten, että henkilön tarvitsema turva ja huolenpito voidaan antaa erilaisissa sosiaalisissa hätä- ja kriisitilanteissa vuorokauden ajasta riippumatta. Ensisijaisia työtehtäviä sosiaalipäivystyksessä ovat muun muassa lastensuojelulliset tilanteet, lähisuhdeväkivaltatilanteet, vammais-, vanhus- ja aikuisväestön kiireelliseen tuen tarpeeseen vastaaminen sekä psykososiaalisen tuen järjestäminen kriisitilanteissa.

 


Perhe