Vanhuspalveluiden yksikkö Himmeli

Sote- ja gerokeskus Himmeli – valtakunnallinen edelläkävijä ja lippulaiva

Uuden sote- ja gerokeskus Himmelin keskeinen toiminta-ajatus on koota sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat sekä yritykset, yhteisöt, oppilaitokset sekä seurakunta yhden katon alle ja kolmeen eri kerrokseen. Kokonaisuus on upea avaus suomalaisen terveydenhoidon palvelujen uudelleenjärjestelyyn ja on Suomessa täysin ainutlaatuinen. Osana kehittämishanketta Poriin perustetaan kesäkuussa 2021 myös uusi lyhytaikaishoidon yksikkö.

Vanhuspalveluiden yksikkö Himmeli

Himmelin toiminnan kehittäminen palvelutalosta kaikkia kuntalaisia laajemmin palvelevaksi palvelukeskukseksi aloitettiin 2019 perustamalla tulevaa toiminnan suuntaviivoja kehittävä työryhmä. Keväällä 2020 valmistui työryhmän loppuraportti, jonka Porin kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti. Uuden Himmelin toimintamalli perustuu osallisuuteen, sillä hyvinvointia luodaan yhdessä asukkaiden ja eri toimijoiden kanssa. Hanke luo hyvän pohjan tulevalle Satakunnan hyvinvointialueen rakentumiselle ja yhteistyölle.

Kuntalaisten on mahdollista saada sote-palvelunsa jatkossa yhdestä toimipisteestä ja samalla mahdollistuu myös erikoissairaanhoidon konsultoinnin jalkautuminen. Uusi palvelukeskus sisältää kaikille avoimia palveluja ensimmäisessä kerroksessa, terveysaseman toisessa sekä maakunnallisen geriatrisen erikoisosaamisen keskuksen kolmannessa kerroksessa.

Uusi Himmeli muodostaa julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden, tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden sekä yritysten kokonaisuuden, monialaisen oppimis- ja kehittämiskeskuksen. Opiskelija voi hankkia osaamista erilaisissa oppimisympäristöissä joustavasti niitä yhdistellen. Himmelin oppilaitosyhteistyö toimii hissinä eri kerrosten välillä ja sen toiminta ulottuu osaksi kaikkien kerrosten toimintoja. Fyysisten kerrosten lisäksi toiminta ulottuu myös digitaalisiin palveluihin.

– Himmelin käyttötarkoituksen muuttaminen palvelutalosta monipuolisesti kuntalaisia palvelevaksi palvelukeskittymäksi mahdollistaa rakennuksen käyttöasteen merkittävän tehostamisen, laajan säilyttävän peruskorjauksen sekä osittain alkuperäisten toiminnallisten elementtien palauttamisen, sanoo perusturvan tuottavuusohjelman johtaja Marjukka Palin.

Tavoitteena on myös luoda Himmeliin Suomeni ensimmäinen ikäihmisten toimintakyvyn edistämiseen erikoistunut tutkimus- ja kehittämisympäristö (Gerotestbed), joka on yritysten, korkeakoulujen kuin tutkijoiden käytettävissä.

– Gerotestbed houkuttelee maakuntaan korkean osaamisprofiilin toimijoita kuten teknologian kehittäjiä, sote-asiantuntijoita sekä tutkimustoimintaa. Testbed-kehitysympäristö toimii merkittävänä vetovoimatekijänä ja asettaa ikääntyvän Satakunnan edelläkävijän rooliin teknologian kehittäjänä ja hyödyntäjänä, Palin toteaa.

Arkkitehtitoimisto ALAn laatiman ehdotussuunnitelman mukaan arkkitehtuurin luonne on tarkoitus pitää mahdollisimman lähellä alkuperäistä.

– Sisätiloja priorisoidaan rakennushistoriallisen selvityksen esittämien arvotusten mukaisesti, jolloin julkiset tilat säilyvät käytännössä sellaisinaan ja muutoksia sallitaan potilashuoneissa uuden toiminnan vaatimassa laajuudessa. Pietilöiden humaani mestariteos sopii tällaiseen monipuoliseen käyttöön täydellisesti, kertoo arkkitehti Samuli Woolston.

Himmelin alkuperäisissä suunnitelmissa vanhainkotina rakennus oli suunniteltu niin, että talon asukkaat viettivät tiloissa aktiivista ja yhteisöllistä elämää sekä sisä- että ulkotiloissa, hyödyntäen monipuolisesti rakennuksen tarjoamia palveluita.

– Uudessa Himmelin palvelukeskuksessa tätä konseptia on pyritty tuomaan takaisin osoittamalla julkisille tiloille toimintoja, jotka kannustavat yhteisöllisyyteen, muiden ihmisten kohtaamiseen sekä aktiiviseen elämäntapaan, Palin jatkaa.

Piha-alueet kunnostetaan alkuperäisten suunnitelmien kaltaiseen, uutta toimintaa tukevaan käyttöön. Piha-alueille asennetaan muun muassa ikäihmisten tarpeisiin kohdennettuja ulkokuntosalilaitteita sekä perustetaan pienimuotoinen kuntorata kiertämään piha-aluetta.

– Moniammatilliseen ehkäisevään hoitoon ja palvelutarpeen vähentämiseen tähtäävä sote- ja gerokeskus Himmeli toimii valtakunnallisen sote-uudistuksen lippulaivana. Palvelurakenteen keventäminen ja kotona asumisen vahvistaminen ovat toimintaa ohjaavia tavoitteita, jotka tuovat samalla kustannussäästöjä, Palin toteaa.

Hankkeen toteutusaikataulun mukaan peruskorjaus alkaa syyskuussa 2022 ja päättyy keväällä 2024. Tilojen käyttöönotto tapahtuu porrastetusti kesällä 2024. Hankesuunnitelman mukaisen rakennuskustannusten tavoitehinta-arvio on 19,972 miljoonaa euroa.

Sote- ja gerokeskus Himmelin jatkosuunnitelmat viedään Porin kaupungin päätöksentekoon kesän kuluessa, jonka jälkeen hanke vaatii myös ministeriön poikkeusluvan hankkeen aloittamiseksi.

Osana Himmelin kehittämishanketta Poriin perustetaan myös uusi lyhytaikaishoidon yksikkö, palvelukoti Poppana. Uusi 30-paikkainen palvelukoti avataan 1. kesäkuuta 2021 osoitteessa Kolitie 1. Lyhytaikaishoito on tarkoitettu omaishoitajan lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseksi, omaisen jaksamisen tueksi ja asiakkaan kotona asumisen tukemiseksi.

 


Vanhuspalveluiden yksikkö Himmeli