Satasairaala

Sote-uudistus Satakunnassa – Porin kaupunginhallitus kutsuu Satakunnan kunnat ja kuntayhtymät yhteiseen keskusteluun

Antti Rinteen hallituksen ohjelmassa on todettu, että sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen keskeisinä tavoitteina on kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille, parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua.

Satasairaala

Edelleen hallitusohjelmassa todetaan, että hallitus käynnistää sote-uudistuksen valmistelun. Valmistelussa otetaan huomioon edellisten vaalikausien valmistelu ja perustuslailliset reunaehdot. Uudistus tehdään hallitusti ja vaiheistaen. 

Porin kaupunginhallitus kutsuu Satakuntien kuntien ja kuntayhtymien hallitukset sekä Satakunnan sosiaali- ja terveysjohtajat keskustelemaan sote-uudistuksen valmistelusta Satakunnassa. Tilaisuus järjestetään maanantaina 4.11.2019 kello 11.00 Teknologiakeskus Pripolissa (Tiedepuisto 4 K-rakennus). Tilaisuuden aluksi kuullaan perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun puheenvuoro sote-uudistuksesta, minkä jälkeen käydään keskustelu ja sovitaan jatkovalmistelusta.

– Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä perus- ja erityistason palveluiden yhteensovittaminen ja eri ammattiryhmien välinen saumaton yhteistyö ovat avainasemassa laadukkaiden ja asiakaslähtöisten palveluiden turvaamisessa yhä haastavammassa taloustilanteessamme. Satakunta tarvitsee oman Satasoten ja yhteistä valmistelua on jatkettava pikaisesti, kertoo Porin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Diana Bergroth-Lampinen.


Satasairaala