Tuulivoimaloita merimaisemassa

Tahkoluodon edustalla sijaitsevan merituulipuiston laajennuksen kaavoitus alkanut

Merituulipuiston laajennuksen osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä koko kaavaprosessin ajan. Arviointisuunnitelmaa voidaan päivittää tarvittaessa kaavatyön edetessä.

Tuulivoimaloita merimaisemassa

Porin kaupunginhallitus päätti 18. tammikuuta Suomen Hyötytuuli Oy:n hakemuksesta käynnistää osayleiskaavan laadinnan alueelle. Alueelle halutaan rakentaa enintään 45 voimalaa joiden maksimikorkeus olisi 310 m. 

Hanke on Suomen ilmastotavoitteiden mukainen ja tuottaa hiilineutraalia sähköenergiaa arviolta 1000–1900 GWh vuodessa. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on vireillä. 

Seuraa osalyeiskaavan vaiheita kaavasivulla

 

Kuva Markku Saiha. 

 


Tuulivoimaloita merimaisemassa