Autot parkissa

Taksiuudistus ei vielä tuo muutoksia Porin perusturvan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuljetuksiin

Muutokset taksiliikennelainsäädäntöön eivät vaikuta Porin perusturvan vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuljetuksiin vielä 1.7. alkaen. Porin perusturvan alueella pyritään tekemään sopimukset nykyisien taksipalveluiden tarjoajien kanssa, että henkilökuljetuksia jatketaan nykyisillä ehdoilla, jolloin varmistetaan asiakkaiden tarvitsemien kuljetuspalveluiden katkeamattomuus.

Autot parkissa

Kuljetuspalvelut koskevat henkilöitä, jotka esimerkiksi vammansa, sairautensa tai muun toimintakykyä alentavan syyn takia tarvitsevat palvelua pärjätäkseen arjessaan. Kyytiä tilatessa asiakkaan tulee ilmoittaa että kyseessä on sote-kyyti ja asiakkaiden maksukäytännöt jatkuvat samoin kuin tällä hetkellä.

Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuljetusten kilpailutus aloitetaan perusturvassa mahdollisimman pian. Palvelun kilpailuttamisella tullaan saavuttamaan selkeitä parannuksia asiakkaille, sillä asiakkaat tulevat maksamaan jatkossa kuljetuksista vain omavastuuosuuden.

Puitteet henkilökuljetusten kilpailuttamiselle tarjoaa Porissa kesäkuussa tehty muun muassa vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuljetusten kyydinvälityksen kokonaispalveluiden kilpailutus. Kilpailutuksen lopputulos käsitellään perusturvalautakunnan kokouksessa 4.7.2018.

Taksiliikennelainsäädännön merkittävimmät muutokset kuntien järjestämien kuljetusten kannalta ovat taksien hinnoittelun, asemapaikkasidonnaisuuden ja lupien määräsääntelyn poisto. Tämä sisältää riskin sekä palvelun saatavuudelle että siitä kunnille muodostuville kustannuksille, joiden kehitys voi olla hallitsematonta.

 


Autot parkissa