Kompostointipuisto

Tehostettu kompostointineuvonta lisäsi ruoka- ja puutarhajätteen kompostointia

Kompostoinnin yleisyyttä ja siihen vaikuttavia tekijöitä on selvitetty Enäjärven ja Metsämaan alueilla vuosina 2018 ja 2020. Tavoitteena on ollut tehostetun kompostointineuvonnan avulla lisätä 20 prosenttia biojätteen, eli ruoka- ja puutarhajätteen, kompostointia alueilla.

Kompostointipuisto

Vuosina 2018–2020 alueen asukkaille ja Enäjärven koulun oppilaille järjestettiin esimerkiksi vierailukäyntejä Kompostointipuistoon ja julkaistiin kompostointiin liittyviä juttuja muun muassa Porin seudun jäteneuvonnan tiedotuslehdessä JäteVaakussa.
Tänä keväänä Enäjärven ja Metsämaan alueilla toteutetun kyselyn mukaan vastanneista 82 prosenttia kompostoi puutarhajätteensä ja 47 prosenttia ruokajätteensä. Keväällä 2018 toteutettuun kyselyyn verrattuna biojätteen kompostoiminen alueilla oli kasvanut 26,8 prosenttiyksikköä. Noususta ruokajätteen kompostoimisen osuus oli seitsemän ja puutarhajätteen 19,8 prosenttiyksikköä.

– Kyselyyn vastanneiden mukaan ruokajätteen kompostoinnin määrään vaikuttaa edelleen liian vähäinen jätteen kertyminen, jolloin kompostointi ei juurikaan ole tehokasta, toteaa kyselyn osana ympäristöalan harjoitteluaan tehnyt Emilia Kataja.

Porin kaupunki on mukana valtakunnallisessa CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta -hankkeessa, jonka tavoitteena on edistää kiertotaloutta ja vähentää jätettä. Enäjärven ja Metsämaan alueilla toteutetut kompostointikyselyt tehtiin ympäristökasvatukseen keskittyvässä Luuppi-osahankkeessa. Kyselyihin voi tutustua Luupin internetsivuilla. Lisää tietoa kompostoinnista saa Kompostointioppaasta ja vierailemalla Kompostointipuistossa.

Kuva: Tommi Lievonen


Kompostointipuisto