Geriatrinen osasto

Tehostetun palveluasumisen yksiköissä ja vanhainkodeissa tullaan kokeilemaan vastuulääkäripalvelua

Perusturvan vanhuspalveluiden omissa tehostetun palveluasumisen yksiköissä ja vanhainkodeissa tullaan kokeilemaan uutta vastuulääkäripalvelukonseptia kymmenen kuukauden ajan suorahankintana.

Geriatrinen osasto

Vastuulääkäripalvelukokeiluun osallistuu 15 eri vanhuspalveluiden yksikköä perusturvassa sisältäen 614 vuodepaikkaa. Vastuulääkäripalvelun tulee tarjoamaan Doctagon Oy.

Vastuulääkäripalvelumallissa ikäihmisille nimetään kokenut vastuulääkäri, joka kartoittaa kunkin ikäihmisen terveystilanteen ja tekee sen pohjalta yksilöllisen hoitosuunnitelman. Vastuulääkäri hoitaa asiakkaan terveyttä yhdessä hänelle jo ennestään tutun hoitajan kanssa. Vastuulääkäri on tavoitettavissa päivittäin ja lisäksi hän käy viikoittain etäpalveluina läpi vanhuksen terveydentilan sekä mahdolliset muutokset hoitoon liittyen. Perusteellinen katsaus asiakkaan vointiin ja kuulumisiin luodaan kolmen kuukauden välein, jolloin vastuulääkäri tapaa asiakkaan yksikössä kotikäynnillä. Akuuttitilanteissa hoitajilla on mahdollisuus tavoittaa päivystävä lääkäri ympäri vuorokauden, mikä vähentää turhaa asiakkaan lähettämistä akuuttipäivystykseen, helpottaa vanhusten arkea ja säästää resursseja.

Asumisen pysyvyys on vanhukselle tärkeää, ja vastuulääkäripalvelu mahdollistaa entistä pidemmän asumisen siellä, missä koti on. Tuttu hoitohenkilökunta, säännöllisyys ja pysyvyys tuovat vanhustenhoitoon kaivattua inhimillistä otetta ja parantavat palveluiden laatua.

Vastuulääkäripalvelun kokeilun perusteena on Porin perusturvan lääkärivaje, mikä on aiheuttanut jonoja erityisesti terveysasemille. Vastuulääkäripalvelu vapauttaa lääkärien työaikaa terveysasemille arviolta 41 tuntia viikossa ja vähentää lisätyötä. Tavoitteena on suorahankinnan aikana arvioida palvelua, kokonaistaloudellista vaikutusta ja valmistella palvelun hankintalain mukainen kilpailutus.

– Perusturvalautakunta haluaa tukea uusien käytänteiden kokeilua ja käyttöönottoa. Uusien käytänteiden ansiosta pystymme kehittämää palveluita entistä paremmalle tasolle, sanoo perusturvalautakunnan puheenjohtaja Sonja Myllykoski.

Palvelu tullaan aloittamaan 2.5.2018 ja se kestää 28.2.2019 asti. Suorahankinnan arvo on 385 789 euroa eli alle kansallisen kynnysarvon (400 000 €). Perusturvan omille lääkäreille jää edelleen yksityisten tehostetun palveluasumisen (yli 600 paikkaa) ja kotihoidon lääkäripalveluiden järjestäminen.

Vastuulääkäripalvelun suorahankinnasta päätettiin perusturvalautakunnan kokouksessa 19.4.2018. Päätös oli yksimielinen.

 


Geriatrinen osasto