Yleislääkärin vastaanotto

Terveys- ja sairaalapalvelut vahvistavat lääkärikuntaa ostolääkäripalveluilla

Porin perusturvan terveys- ja sairaalapalvelut vahvistavat omaa lääkärikuntaansa terveyskeskuslääkäri-, sairaalapalveluiden osastonlääkäri- ja terveyskeskushammaslääkäri -palveluiden hankinnalla ajalle 1.1.2019–31.12.2020. Perusturvalautakunta teki asiasta päätöksen 28.11. pidetyssä kokouksessa.

Yleislääkärin vastaanotto

Lääkäripalveluiden kilpailutus avattiin 5.11. ja määräaikaan mennessä saapui 11 tarjousta. Hankinnasta muodostetaan puitejärjestely, johon valitaan mukaan kaikki tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset täyttävät tarjoajat. Hammaslääkäripalveluiden hankinnassa mukana on Porin perusturvan lisäksi Eura, Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä (KSthky), Säkylä ja Pohjois-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä (PoSa).

– Porin perusturva tarvitsee lääkäripalveluiden turvaamiseksi oman rekrytoinnin tueksi varajärjestelmän. Kilpailutuksen kautta mahdollistetaan lääkäripalveluiden hankinta kulloisenkin tarpeen mukaan, kertoo terveys- ja sairaalapalveluiden palvelujohtaja Anna-Liisa Koivisto.

Edellinen lääkäripalveluiden hankintasopimuksen viimeinen optiovuosi päättyi 29.8.2018. Tämän jälkeen tehtiin lyhyt määräaikainen hankinta minimikilpailutuksella ajalle 30.8.–31.12.2018.

Perusturvan perusterveydenhuollossa on ollut pitkäaikainen lääkärivaje. Terveys- ja sairaalapalvelut on kehittänyt lääkäripalveluiden rekrytointia vuodesta 2014 lähtien muun muassa tarjoamalla lääkärien senioritukea, kehittänyt lääkärien toimenkuvia, vahvistanut sisäistä koulutusta ja mahdollistanut ulkoisen koulutukseen valtionosuuteen perustuen. Perusturva on myös ollut kehittämässä ja toteuttamassa jo toista kertaa järjestettyä Satakunnan lääkäripäivää. Kuitenkin edelleen perusturvan omaa rekrytointia haittaa tietoisuus, että Porin perusturvan lääkärien toimenkuvat ovat kuormittavia ja huonommin palkattuja kuin Satakunnan muissa kunnissa.

 


Yleislääkärin vastaanotto