Ote havainnnekuvavaihtoehdosta

Tiiliruukin eritasoliittymän kaavaluonnos nähtävillä

Kaavassa varataan alueita valtatien muuttamiseksi nelikaistaiseksi ja Tiiliruukin eritasoliittymän rakentamiseksi. Kaavaluonnos, luonnosvaiheen kaavaselostus ja päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 25. syyskuuta asti.

Ote havainnnekuvavaihtoehdosta

Kaavan tavoitteena on sujuvoittaa kahden valtatien kasvaneita liikennemääriä, tutkia kevyen liikenteen yhteydet sekä huolehtia melunsuojaustarpeista. Kaavoituksen tueksi on laadittu aluevaraussuunnitelma, jossa on selvitetty muun muassa Tiiliruukin liittymän tilavaraus. Asemakaavoituksen valmistumisen yhteydessä alueelle laaditaan tarkempi tiesuunnitelma.

Tutustu kaavan aineistoihin ja aluevaraussunnitelmaan.

 


Ote havainnnekuvavaihtoehdosta