Kaupunginhallituksen nuija

Toimielinten päätöslistat julkaistaan jatkossa verkkosivuilla

Porin kaupunginvaltuuston, hallituksen, lautakuntien ja jaostojen kokouksista laaditaan jatkossa kokousten jälkeen päätöslistat, jotka julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Kaupunginhallituksen nuija

Linkki päätöslistoihin löytyy samalta sivulta, josta avautuu esityslista- ja pöytäkirjahaku.

– Pöytäkirjat julkaistaan vasta tarkastuksen jälkeen, joten päätöslistat nopeuttavat kuntalaisten, median, luottamushenkilöiden ja henkilöstön tiedonsaantia, kertoo hallintoyksikön päällikkö Maija Arola.

– Samalla toimielinten viestintää kehitetään entistä yhdenmukaisemmaksi ja avoimemmaksi, lisää viestintäyksikön päällikkö Salla Rajala.

Päätöslistaan on lyhyesti koottu kokouksessa tehdyt päätökset. Salassa pidettävien asiakohtien salassapitoperusteet kirjataan päätöslistaan, koska salassapitoperuste ei tällä hetkellä tulostu julkiseen pöytäkirjaan. Päätöslistan julkaisusta viestitään medialle kokouksen jälkeen. Uusi käytäntö otetaan käyttöön toimielinten kokousrytmien mukaisesti.

 


Kaupunginhallituksen nuija