Esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistat, pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja kuulutukset 1.1.2019 alkaen.

Esityslistat ja pöytäkirjat 31.12.2018 asti.

Päätöslistat

Kaupunginhallituksen kokousten päätöksistä laaditaan päätöslistat, jotka julkaistaan tällä sivulla kokouksen jälkeen. Nähtävillä on viimeisen kokouksen päätöslista. Pöytäkirjat julkaistaan pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen asianhallintajärjestelmä Aapelissa.

Salassa pidettävien asiakohtien salassapitoperusteet kirjataan päätöslistaan.

Kaupunginhallituksen päätöslista

Joukkoliikennejaosto

Jätehuoltojaosto

Perusturvalautakunnan päätöslista

Tarkastuslautakunta

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta

Ympäristöterveysjaosto