Esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistat, pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja kuulutukset

Päätöslistat

Toimielinten kokousten päätöksistä laaditaan päätöslistat, jotka julkaistaan tällä sivulla kokouksen jälkeen. Nähtävillä on viimeisen kokouksen päätöslista. Pöytäkirjat julkaistaan pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen asianhallintajärjestelmä Aapelissa.

Salassa pidettävien asiakohtien salassapitoperusteet kirjataan päätöslistaan.

Kaupunginhallituksen päätöslista

Elinvoima- ja ympäristölautakunta

Joukkoliikennejaosto

Jätehuoltojaosto

Palveluliikelaitoksen johtokunta

Perusturvalautakunta

Porin Veden johtokunta

Sivistyslautakunta

Tarkastuslautakunta

Tekninen lautakunta

Ympäristöterveysjaosto