Power Meals -tutkimus

Tutkimus: Hyvä kotiateriapalvelu lisää ikäihmisten toimintakykyä ja elämänlaatua

Tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin kotiateriapalveluiden vaikutusta kotona asuvien seniori-ikäisten toimintakykyyn ja hyvinvointiin. Ravitsemuksen ja ravintoaineiden saannin lisäksi haluttiin selvittää myös maun ja ulkonäön merkitystä, sekä ikäihmisten käsityksiä hyvästä kotiateriapalvelusta. Tutkimuksen tulokset ovat lupaavia – ateriapalvelulla on merkitystä seniorien hyvinvointiin ja toimintakykyyn.

Power Meals -tutkimus

Muun muassa seniorien ateriapalveluita tarjoava Fazer Food Services Suomi ja Fazerin tutkimus- ja innovaatioyksikkö Fazer Lab toteuttivat syksyllä 2018 yhdessä Porin Perusturvan kanssa Power Meals – ravitsemustutkimuksen.

Power Meals -tutkimuksessa selvitettiin, kuinka kotona asuvien yli 65-vuotiaiden ravitsemusta, fyysistä toimintakykyä, aktiivisuutta ja terveyteen liittyvää elämänlaatua voidaan parantaa kotiin toimitettavien aterioiden ja välipalojen avulla. Moni seniori-ikäinen on virheravitsemuksen vaarassa ja aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että noin 80% heistä saa ravinnostaan riittämättömästi proteiinia. Vain syöty ruoka ravitsee, joten tutkimuksessa haluttiin kiinnittää huomiota erityisesti myös ruuan makuun, nautittavuuteen ja houkuttelevuuteen, sekä seniorien omiin näkemyksiin ja toiveisiin.

Kotiateriapalvelulla parannusta toimintakykyyn ja elämänlaatuun

Minä jaksoin paremmin ja menen joka aamu uimahallille. Ja en minä ollut ennen uinut kilometriä niin kuin silloin nuorempana uin. Ja nyt minä uin taas kilometrin. Power Meals -tutkimukseen osallistunut.

Power Meals -tutkimuksen tulokset ovat lupaavia.

– Runsaammin proteiinia sisältäviä aterioita ja välipaloja saaneiden ravitsemustilassa, koetussa elämänlaadussa ja toimintakyvyssä oli tutkimuksen lopussa nähtävissä tilastollisesti merkittäviä eroja verrattuna muihin tutkimukseen osallistuneisiin. Myös kevyen ja syvän unen määrä kasvoi merkittävästi, toteaa Fazer Labissa työskentelevä ravitsemustieteiden tohtori Marika Laaksonen.

– Tulokset ovat erittäin hyviä erityisesti huomioiden, että positiivisia muutoksia saavutettiin varsin nopeasti, jo kahdeksan viikkoa kestäneen tutkimuksen aikana, jatkaa ravitsemusasiantuntija Petra Rautakallio-Järvinen Porin perusturvasta.

8-viikkoisessa Power Meals -tutkimuksessa oli loppuun asti mukana 67 kotipalvelun asiakasta ja omaishoitajaa sekä hoidettavia, jotka eivät aiemmin olleet saaneet kotiateriapalvelua. Osallistujat jaettiin satunnaisesti kolmeen ryhmään: Ensimmäinen ryhmä sai runsaammin proteiinia sisältäviä aterioita sekä proteiinipitoisia välipaloja. Toinen ryhmä sai tavanomaiset kotipalveluateriat. Kolmas ryhmä söi kuten ennenkin, omien ruokailutottumustensa mukaisesti. Tutkittavien ravinnonsaantia arvioitiin ruokapäiväkirjan avulla, toimintakykyä mitattiin testeillä (mm. puristusvoima, tuolilta ylös nouseminen) ja aktiivisuutta sekä unen määrää ja laatua seurattiin aktiivisuusmittarilla. Lisäksi tutkittavien elämänlaatua selvitettiin kyselyllä ja ateriapalveluun liittyviä näkemyksiä ja toiveita kartoitettiin haastatteluin.

Toiveena enemmän valinnanvaraa aterioihin – ja ruusuja kuljettajalle

Power Meals -tutkimuksen osana geronomiopiskelijat Eeva Harju ja Mari Sirpola keräsivät tutkittavien näkemyksiä ateriapalvelun laadusta ja kehittämiskohteista. Annosten estetiikka ja pakkaukset nousivat esiin monessa vastauksessa: pakkaukselta toivotaan paitsi helppokäyttöisyyttä ja selkeyttä, myös ekologisuutta ja miellyttävää ulkonäköä. Annoksiin toivottiin lisää valinnanvaraa ja moni haluaisi tilata esimerkiksi perunat itselleen maittavimmassa muodossa.

Myös ateriapalvelukokonaisuuden merkitys näkyi tutkittavien kommenteissa. Esimerkiksi ateriat koteihin toimittava kuljettaja on tärkeässä roolissa siinä, miten ruuat otetaan vastaan ja nautitaan. Kuljettajan kohtaaminen voi olla monelle myös yksi päivän harvoista piristyksistä ja siksi omiaan lisäämään hyvinvointia: 

Minun mielestäni on parempi olla itse paikalla, niin saa vaihtaa muutaman sanan sitten tämän tuojan kanssa ja näkee vähän ihmisiä. Power Meals -tutkimukseen osallistunut.

– Teemme Fazerilla joka päivä töitä sen eteen, että jokaisella vauvasta vaariin on oikeus syödä hyvin. Power Meals -tutkimuksesta saadun arvokkaan tutkimustiedon ja palautteen avulla pystymme kehittämään ruokapalveluita tukemaan kotona asuvien seniorien vireyttä ja toimintakykyä. Uskomme, että hyvin suunniteltu ja toteutettu kotiateriapalvelu maksaa itsensä pian takaisin, jos sen avulla voidaan säästää esimerkiksi sairauskuluissa. Lisäksi hyvä ruoka tuo iloa arkeen, kertoo Fazer Food Services Suomen asiakkuusjohtaja Tuomas Nurmela.

Myös Porin perusturvajohtaja Terttu Nordman iloitsee nyt saadusta uudesta tutkimustiedosta.

– Porin Perusturvalle on palveluntarjoajana ensiarvoisen tärkeää tietää tarjottujen kotiateriapalvelujen vaikuttavuus ja siksi tutkimusyhteistyö Fazerin kanssa on ollut myös meille todella hedelmällistä, sanoo Nordman

Power Meals -tutkimuksen rahoitti Fazer ja sen tuloksia hyödynnetään sekä Porin perusturvan että Fazerin tutkimus- ja kehittämistyössä. Power Meals -tutkimuksen tulokset julkistettiin 20.-22.2.2019 Yhdysvalloissa järjestetyssä kansainvälisessä ICFSR-konferenssissa (International Conference on Frailty & Sarcopenia Research).

Kuva: Fazer


Power Meals -tutkimus