Porin työvoima- ja yrityspalvelukokeilun seminaari

Työllisyysseminaarissa vahvistettiin työllisyys-, yritys-, sote- ja koulutuspalveluiden yhdyspintaa

Porin kaupunki haluaa pureutua työttömyyteen nykyistä aiemmin ehkäisemällä nuorten pitkäaikaistyöttömyyttä ja vähentämällä Kelan työmarkkinatukimaksuja. Puheenjohtaja Erno Välimäki tiivisti keskiviikkona 22. marraskuuta Porin työllisyysseminaarin päätteeksi, että työllisyyden hoito on yhteistyötä, joka vaatii toimijoiden motivaatiota ja sitoutumista.

Porin työvoima- ja yrityspalvelukokeilun seminaari

Porin työvoima- ja yrityspalvelukokeilun koolle kutsuman workshopin tarkoitus oli vahvistaa työllisyys-, yritys-, sote- ja ammatillisten koulutuspalveluiden yhdyspintaa. Työllisyysseminaariin osallistui Porin kaupungin toimijoiden lisäksi edustajia muun muassa Satakunnan ELY-keskuksesta, Satakunnan TE-toimistosta, Kelasta, Porin yrittäjistä, WinNovasta, 3. sektorilta sekä poliittisista nuorisojärjestöistä.

Seminaarissa pyrittiin pohjustamaan kokeilun onnistumista ja tunnistamaan hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja. Suunnitelmissa on rakentaa tulevaisuuden työllisyyspalveluita ja varmistaa asiakaslähtöisyyttä, tavoitettavuutta, oikea-aikaisuutta, kumppanuutta ja elinvoiman kasvua.

Kohderyhmänä kokeilussa ovat porilaiset alle 25-vuotiaat työttömät työnhakijat, jotka ovat saaneet 180 päivää työmarkkinatukea 12 kuukauden aikana sekä 25 vuotta täyttäneet porilaiset työttömät työnhakijat, jotka ovat saaneet työmarkkinatukea yli 200 päivää. Asiakkaita on tällä hetkellä 2 255, joista työttömiä 1 291. Kokeilun piiriin tulee kuukausittain uusia palvelun ehdot täyttäviä asiakkaita.

Työllisyyskokeilu perustuu lakiin julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellisesta tarjoamisesta ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta. Pori on valittu yhtenä alueena kokeiluun hakemuksen perusteella. Hanke jatkuu 31.12.2018 saakka. Asiakkaita kokeiluun ohjataan 30.9.2018 asti.


Porin työvoima- ja yrityspalvelukokeilun seminaari