Valtuustosali

Valtuusto hyväksyi Lammin tuulivoimakaavan

Ahlaisiin kaavailtu tuulivoimapuisto toteutuu. 26. helmikuuta kokoontunut Porin kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan äänestyksen jälkeen 32-27.

Valtuustosali

Moni kaavaa vastustaneista valtuutetuista jätti äänestyksen jälkeen eriävän mielipiteen.

Päätöksen perusteella Lammin on mahdollista rakentaa 14 voimalan tuulivoimapuisto. Voimaloiden napakorkeus voi olla enintään 150 metriä ja kokonaiskorkeus maksimissaan 220 metriä.

Voimaloiden rakentamista perusteltiin muun muassa elinvoima- ja työvoimavaikutuksilla. Vastustajat kantoivat huolta muun muassa voimaloiden aiheuttamista melu- ja terveyshaitoista, luonto- ja maisema-arvoista sekä kiinteistöjen arvonlaskusta.

Paikalla kokousta seuraamassa oli noin satapäinen yleisö.


Valtuustosali