Tikkula (Vantala)

Vantalan asemakaavan muutosehdotus nähtävänä

TIKKULA 24. kaupunginosan kortteleita 16-20 koskeva asemakaavan muutos 609 1712 (Vantala), jossa asuinkortteleiden ja yleisten alueiden mitoitusta ja määräyksiä tarkistetaan tulvasuojelun toteuttamisen edellytysten parantamiseksi.

Tikkula (Vantala)

Sijainti

Suunnittelualue rajautuu Raumanjuopaan, Raumanjuovantiehen sekä Suntinojaan ja sen vasemman rannan tulvapenkereeseen. Suunnittelualue sijoittuu n. 4,0 km etäisyydelle Porin keskustasta (Kauppatori) luoteeseen. Suunnittelualueen pinta-ala on 7,18 ha.

Kaavan tavoitteet

Suunnittelualueen asuinkortteleiden ja yleisten alueiden mitoitusta ja määräyksiä tarkistetaan tulva-suojelun toteuttamisen edellytysten parantamiseksi. Tulvasuojelun yhdyskuntatekniset näkökulmat sovitetaan yhteen asuinkortteleiden maankäytön tarkemman suunnittelun kanssa, tavoitteena lisätä alueen houkuttelevuutta asuinrakentamiselle osana uusiutuvaa monimuotoista yritysaluetta.

https://www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu/kaavat/asemakaavat/ehdotusvaiheen-asemakaavat/tikkula-609-1712

Kuulutus

Asemakaavan muutosehdotus on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:ssä säädetyssä tarkoituksessa yleisön nähtävänä 31.5. – 13.6.2018 kaupunkisuunnittelussa (käyntiosoite: Yrjönkatu 6 B, palvelupiste Porina) sekä kaupunkisuunnittelun internetsivuilla www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu. Mahdolliset kaupunginhallitukselle osoitetut muistutukset on tehtävä saman ajan kuluessa Porin kaupunkisuunnitteluun osoitteeseen: Porin kaupunkisuunnittelu, PL 95 (käyntiosoite Yrjönkatu 6 B, palvelupiste Porina), 28101 PORI.

 


Tikkula (Vantala)