Lähikuva jättipalsamista

Vieraslajien hallintaa edistävä hanke käynnistyy Porissa – Ilmoita vieraslajihavaintosi verkossa

Porin kaupunki on saanut ELY-keskukselta avustusrahoitusta haitallisten vieraslajien torjuntahankkeeseen. Kolmivuotisen Porin jokisuiston vieraskasvilajit hallintaan -hankkeen pääpaino on haitallisten vieraslajikasvien esiintymien nykytilanteen kartoittamisessa, vieraslajien torjunnassa sekä vieraslajineuvonnassa. Hankkeen tavoitteena on turvata luonnon monimuotoisuutta ja vahvistaa alkuperäisten kasvilajien elinvoimaisuutta. Osana hanketta kaupunkilaisille on avattu verkkopohjainen karttapalvelu, jonka kautta voi ilmoittaa omista vieraslajihavainnoista.

Lähikuva jättipalsamista

Vieraslajiesiintymien kartoittamisessa keskitytään hankkeen aikana erityisesti jättipalsamin, jättiputken ja kurtturuusun levinneisyyden selvittämiseen. Lajien levinneisyyden seurannassa hyödynnetään torjunta-alueiden karttarajauksia ja kohteiden säännöllistä valokuvaamista.

Vieraslajien torjunnassa käytetään useita erilaisia menetelmiä. Kurtturuusua ja suuria tattaria torjutaan mekaanisesti, ja jättiputkeen torjunnassa apuna ovat kemialliset menetelmät. Tehokkaasti leviävää jättipalsamia torjutaan muun muassa talkoovoimin ja laiduntamalla. Haitallisten vieraslajien esiintymistä pyritään vähentämään erityisesti herkillä alueilla, kuten luonnonsuojelu- ja ranta-alueilla.

– Porin alueen tämän hetken isoin ongelma on huppumaisista punaisista kukinnoistaan tunnettu jättipalsami, jonka torjuntaa kaupunki tekee vuosittain. Hankkeen tiimoilta jättipalsamin torjunnassa keskitytään erityisesti Kokemäenjoen, sen juopien ja Kokemäenjoen suiston läheisyydessä oleviin alueisiin, kertoo infran kunnossapidon esimies Ismo Ahonen.

– Torjuntatoimenpiteiden painottaminen vesistöjen lähelle vähentää haitallisten vieraslajien leviämistä joen ja juopien kautta edelleen saaristoon, joissa sen aiheuttamat haitat monimuotoisuudelle ovat suuret, lisää luonnonsuojeluvalvoja Kimmo Nuotio.

Myös vieraslajineuvonnalla on merkittävä rooli hankkeen toteutuksessa. Neuvonnassa kiinnitetään huomiota erityisesti vieraslajikasvien oikeaoppiseen hävittämiseen ja kasvijätteen käsittelyyn. Osana hanketta toteutetaan muun muassa kiertävä vieraslajinäyttely sekä avoimet mallitalkoot. Lisäksi kaupunkilaisia, koululaisia ja yhdistyksiä osallistetaan mukaan torjuntatyöhön.

Haitallisten vieraslajien hallintaa edistävä hanke toteutetaan yhteistyössä Porin kaupungin teknisen toimialan infrayksikön, elinvoiman- ja ympäristötoimialan suunnittelu- ja kehittämisyksikön sekä alueen koulujen ja yhdistysten kanssa.

Vuosille 2022–2024 sijoittuvan hankkeen kokonaiskustannukset ovat 138 500 euroa. Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt hankkeelle 69 250 euron avustusrahoituksen.

Kaupunkilaisten havainnot apuna vieraslajien levinneisyyden selvittämisessä

Osana hanketta porilaisilta kerätään tietoa siitä, missä päin kaupunkia erilaisia vieraslajeja esiintyy. Vieraslajien levinneisyyttä on kartoitettu kaupungin toimesta viimeksi vuonna 2019.

– Esimerkiksi jättipalsamin kasvutahti on niin kova, etteivät muutaman vuoden takaiset tiedot enää pidä paikkaansa. Haluamme hankkeen puitteissa kartoittaa mahdollisimman hyvin koko kaupungin nykytilanteen, ja kaupunkilaisten apu havaintojen teossa on ensiarvoisen tärkeää, rohkaisee hankkeen projektikoordinaattori Anne Salo.

Omat vieraslajihavainnot voi ilmoittaa kaupungin verkkosivuilta löytyvään karttapalveluun. Karttapalvelu on kaupunkilaisten käytettävissä aina toukokuusta elokuun loppuun asti koko kolmevuotisen hankkeen ajan.

– Helppokäyttöinen karttapalvelu toimii myös matkapuhelimella. Havainnoista ilmoittaminen onnistuu siis kätevästi heti paikan päällä maastossa, ja halutessaan mukaan voi liittää myös kuvan kasvista, lisää Salo.

Kaupunkilaisten havaintoja kerätään erityisesti jättipalsamista, mutta myös muut vieraslajihavainnot esimerkiksi sahalinintattaresta, japanintattaresta, kurtturuususta, jättiputkesta ja komealupiinista, voi ilmoittaa saman kanavan kautta.

Hankkeen projektityöntekijät tarkastavat asukkailta saatuja havaintoja ja lisäävät varmistetut havainnot kansalliseen vieraslajit.fi-palveluun, joka kokoaa suomalaisen vieraslajitiedon yhdelle sivustolle.

Myös kaupungin verkkosivuille osoitteeseen pori.fi/vieraslajit on kerätty kattava tietopaketti erilaisista vieraslajeista, niiden tunnusmerkeistä ja torjuntakeinoista.


Lähikuva jättipalsamista