Voimaämpäri

Voimaämpärit ikäihmisten liikkumisen tueksi

Porissa on kehitetty ikäihmisien liikkumisen tueksi voimaämpäreitä, joiden tarkoituksena on aktivoida ihmisiä liikkumaan ja hoitamaan omaa hyvinvointiaan. Voimaämpärit sisältävät erilaisia liikuntavälineitä, mitä on helppo ottaa käyttöön missä ja milloin vain.

Voimaämpäri

Liikuntakyvyn heikkenemisestä vain kolmasosa johtuu vanhenemisesta ja loppu harjoittelun puutteesta. Jos arkeen ei kuulu fyysistä rasitusta, lihasvoima ja tasapaino heikkenevät, mikä voi johtaa lopulta laitoshoitoon.

– Voimaämpärin yksi tarkoitus on madaltaa kynnystä tutustua erilaisiin asioihin ja tapoihin liikkua sekä jumpata yhdessä vaikka ystäväporukalla, kertoo vanhuspalveluiden esimies Nina Leppälammi.

Voimaämpäreiden sisältö tulee vaihtelemaan eri teemojen mukaan ja ne voivat sisältää apuvälineitä esimerkiksi tasapainon harjoittamiseen. Ämpäreiden sisällöt kerätään yrityslahjoituksina ja ensimmäisiin ämpäreihin on saatu sisältöä Tactic Games Oy:ltä.

Ämpäreitä ja niiden käyttöä on tähän mennessä esitelty hoitotyöntekijöille, vanhusneuvostolle sekä eri yhdistysten edustajille ja vastaanotto on ollut kaikkialla positiivinen. Voimaämpäri voi tukea esimerkiksi kunnonhoitajien työtä kotihoitokäynneillä.

Voimaämpärit tulevat laajemmin jakoon syksyllä ja tarkoituksena on, että ämpärin voisi lainata helposti esimerkiksi kirjastosta.

Voimaämpärit on kehitetty osana Voimaa vanhuuteen -hanketta. Hanke on saanut Porissa myös 5 000 euroa Porin kaupungin hyvinvointirahaa, mikä käytetään lainattavien liikuntalaukkujen hankintaan. Liikuntalaukut tulevat sisältämään vielä laajemmin erilaisia liikuntavälineitä. Voimaa Vanhuuteen -hankkeeseen ja muun muassa voimaämpäreihin pääsee tutustumaan 10.7. Porin asuntomessuilla.

– Voimaämpärit halutaan laajaan käyttöön myös muualla Suomessa. Porin vanhusneuvosto jakaakin voimaämpäreitä Porin asuntomessuilla ympäri Suomea tuleville vieraileville vanhusneuvostoille, kertoo Porin vanhusneuvoston puheenjohtaja Kaarina Ranne.

Voimaa vanhuuteen on valtakunnallinen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma, minkä päämääränä on edistää kotona asuvien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua terveysliikunnan avulla. Porin alueella 11 % väestöstä on yli 75-vuotiaita ja heistä noin puolet kuuluu hankkeen kohderyhmään.

Voimaa vanhuuteen yhteistyöryhmään Porin alueella kuuluvat Porin kaupunki, Länsirannikon gerontologinen ravitsemusyhdistys, Porin Seudun muistiyhdistys ry, Satakunnan omaishoitajat ry, Vanhustuki ry, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sataedu ja Winnova.

 


Voimaämpäri