Sopimusten tekeminen

Yhteisökeskukselle liki 85 000 euron avustus Porin kaupungilta

Porin kaupunki on myöntänyt miltei 85 000 euron avustuksen kumppanuustoiminnan käynnistämiseen ja vuokriin Yhteisökeskukselle. Aiemmin on neuvoteltu yhteistyön teemoista. Näistä tärkeimmät ovat osallisuuden ja työllisyyden edistäminen sekä järjestöjen ja kaupungin yhteistyön kehittäminen.

Sopimusten tekeminen

Vuokratuen osuus vuodelle 2018 on 53 400 euroa ja se käytetään Otavankatu 5:stä vuokrattuihin uusiin tiloihin elokuusta vuoden loppuun. Vuoden 2019 osalta tarvittava vuokratuki on 128 300 euroa. Tämä otetaan huomioon vuoden 2019 talousarvion valmistelussa.

Porin kaupunginhallitus päätti avustusten antamisesta kokouksessaan 21. toukokuuta. Päätös oli yksimielinen.

Samassa kokouksessa kaupunginhallitus päätti osoittaa Porin Vapaapalokuntien Yhdistys ry:lle 12 000 euroa käytettäväksi nuorisotoimintaan. Avustuksen käytöstä tulee antaa selvitys kaupunginhallitukselle yhdistyksen tilinpäätöstietojen jätön yhteydessä.


Sopimusten tekeminen