Keväinen Eteläranta

YK:n vammaissopimus luo raamit vammaispalvelulle – osallistu maksuttomaan koulutukseen!

Keväinen Eteläranta

Vammaisten henkilöiden oikeuksien YK:n yleissopimuksella lisätään tietoisuutta vammaisten henkilöiden oikeuksista ja parannetaan siten heidän mahdollisuuksiaan osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan. Tietoisuuden lisäämisellä vaikutetaan asenteiden muutoksen kautta yksilön asemaan. Yleissopimus lisää myös vammaisten henkilöiden tietoisuutta omista oikeuksistaan. Vammaisten henkilöiden oikeuksista tehty YK:n yleissopimus ja sen valinnainen pöytäkirja tulivat Suomessa voimaan 10.6.2016.

YK:n vammaissopimus luo raamit vammaispalveluille, mutta tietoisuutta vammaisten henkilöiden oikeuksista tulisi edelleen lisätä, selviää syksyllä 2017 toteutetusta kyselystä.  Tietoisuuden lisäämiseksi kaivataan koulutusta, tiedotusta ja asenteisiin vaikuttamista. Vastauksissa korostettiin myös vammaisten henkilöiden aitoa osallistamista heitä itseään koskevaan päätöksentekoon sekä yksilötasolla tehtäessä päätöksiä esimerkiksi palveluista että myös yhteiskunnallisen päätöksenteon tasolla.

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan (VANE) toteuttaman kyselyn tavoitteena oli selvittää vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen (vammaissopimus) kansallisen toimeenpanon ja toimintaohjelmatyön taustatueksi. Kyselyllä haluttiin selvittää, miten vammaisten henkilöiden oikeuksien koetaan toteutuvan arjessa, minkä asioiden edistämisen vastaajat kokivat tärkeimmiksi ja miten oikeuksien toteutumista tulisi edistää.

Koulutusta tarjolla – jälleen askel kohti yhdenvertaisempaa maakuntaa

Satakunnan maakuntauudistuksen vammaispalveluiden valmisteluryhmä järjestää koulutuksen YK:n vammaisyleissopimuksesta Raumalla torstaina 3.5.2018 klo 13.00–16.00. Koulutus järjestetään Rauman Järjestötalossa (os. Siikapolku 1, 26100 Rauma). Tila on esteetön.

Koulutuksessa pureudutaan sopimuksen pääkohtiin, tarkoitukseen ja yksittäisiin artikloihin. Kouluttajana on alan asiantuntija, Invalidiliiton lakimies Henrik Gustafsson. Valmisteluryhmän puheenjohtaja Vesa Kiiski kertoo, että vammaissopimusta on sivuttu monissa koulutuksissa, mutta nyt haluttiin keskittyä nimenomaan yleissopimukseen.

Koulutus on maksuton ja avoin kaikille kiinnostuneille. Koulutukseen ei tarvitse ilmoittautua.

 


Keväinen Eteläranta