Ote ranta-asemakaavakartasta

Yyterin ranta-asemakaavaehdotus nähtävillä

Yyterin lomakylän alueelle laaditaan maanomistaja UPM Kymmene Oyj:n toimesta ranta-asemakaavaa ja ranta-asemakaavan muutosta. Kaavaehdotus on nähtävänä 21.2.-25.3. ja aiheesta järjestetään yleisötilaisuus keskiviikkona 27.2.

Ote ranta-asemakaavakartasta


Leikkaus, havainnekuva

Kaava-alue sijaitsee noin 20 km Porin keskustasta luoteeseen Meri-Porin alueella Yyterin hiekkarantojen eteläosassa. Ranta-asemakaavan tavoitteena on uuden matkailupalvelualueen perustaminen ja nykyisen lomakylän laajentaminen.

Kaavalla muodostuu merkittävä Yyterin matkailua tukeva ja kehittävä loma- ja matkailupalvelujen alue. Kaava-alue on valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta ja Natura 2000 –aluetta. Kaava-alueella sijaitsevia Yyterin hiekkadyynejä esitetään kaavaehdotuksessa virkistysalueeksi 28 hehtaarin alueella ja luonnonsuojelualueeksi 33 hehtaarin alueella. Kaavassa osoitetaan myös neljä uutta ei-omarantaista korttelialuetta, joille muodostuu enintään 175 loma- ja matkailupalvelurakennusten rakennuspaikkaa ja yksi hotellirakennusten rakennuspaikka. Korttelialueiden kokonaispinta-ala on 28 hehtaaria ja niillä on rakennusoikeutta noin 49 000 kerrrosalaneliömetriä. Lisäksi kaavassa osoitetaan muun muassa maa- ja metsätalousalueeksi 29 hehtaaria ja vesialueeksi 7 hehtaaria. 

Ranta-asemakaavan muutosehdotus on rakennusasetuksen 27§:ssä säädetyssä tarkoituksessa yleisön nähtävänä 21.2.-25.3.2019 Porin kaupunkisuunnittelussa (käyntiosoite: Yrjönkatu 6 B, 28100 Pori, palvelupiste Porina) sekä kaupunkisuunnittelun internetsivuilla www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu.

Porin kaupunkisuunnittelu järjestää aiheesta yleisötilaisuuden keskiviikkona 27.2. kello 18–19.30 Meri-Porin yhtenäiskoulun auditoriossa, Rieskalantie 8, 28800 Pori.

Osallisilla on mahdollisuus jättää kaavaehdotukseen liittyviä muistutuksia kirjallisesti lomakkeella.

 


Ote ranta-asemakaavakartasta