Kulttuurilähettiläät

Valokuva kaupungintalosta

Porin kaupungilla on kolme kulttuurilähettilästä. Koreografi, tanssitaiteilija Jorma Uotinen nimettiin tehtävään syyskuussa 2010, näyttelijä, ohjaaja Mari Rantasila joulukuussa 2012 ja muusikko, pedagogi Jari Perkiömäki helmikuussa 2017.

Alun perin kulttuurilautakunnan ideoiman lähettilästehtävän tavoitteena on ensisijaisesti parantaa valtakunnallista Pori-tuntemusta. Tehtävä kytkeytyy myös osaksi yhteen Pori 2016 –kaupunkistrategian linjaukseen, jonka mukaan Pori on kansainvälisesti tunnettu kulttuurikaupunki.

Kulttuurilähettiläs toimii tehtävässään kulttuurilautakunnan vuonna 2010 hyväksymien sääntöjen pohjalta. Lähettiläältä edellytetään, että hän tukee toiminnallaan Porin kulttuurillista mainetta. Lähettiläs on porilaisia ja Porin kulttuurikenttää ja -toimijoita inspiroiva henkilö. Lisäksi kulttuurilähettiläältä toivotaan kansallista ja kansainvälistä vaikutuspintaa.

Vuosittain kulttuurilähettiläälle järjestetään Porissa vähintään yksi keskustelu- ja verkottumistilaisuus. Lisäksi lähettiläälle toimitetaan säännöllisesti ajankohtaista materiaalia Porin kulttuuriasioista. 

Kulttuurilähettiläs valitaan nykyisen sivistyslautakunnan kutsusta valtuustokausittain. Tulevaisuudessa Porilla on useita kulttuurilähettiläitä, sillä aiemmin nimettyjen on tarkoitus jatkaa aina uusien rinnalla.