Hankkeet

Tapahtumatalli

Tapahtumatalli on 15.3.2021 alkanut ESR-hanke, jonka tarkoituksena on kehittää uudenlainen toimintamalli 16-29- vuotiaiden NEET-nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja työkyvyn parantamiseen.

Tapahtumatallin hankevastaava, sekä kaksi hankeohjaajaa suunnittelevat nuorille mielekästä, ohjattua, matalan kynnyksen toimintaa Kulttuuritalo Anniksella, joka tarjoaa nuorille heidät kunnioittavasti kohtaavan ja heidän tarpeitaan kuuntelevan yhteisön. Toimintamalli mahdollistaa hankelaisten pääsyn osallisiksi yhteisöä ja taiteen tekemisen hyvinvointivaikutuksia.  Tapahtumatalli-hankkeen perustana on esittävään taiteeseen ja tapahtumien järjestämiseen keskittyvä toiminta. Hanke päättyy 30.6.2023. Yksi tärkeistä tavoitteistamme on hakea muutosta kunnalliseen ajatteluun, liittyen erilaisten palveluiden järjestämiseen.

Täydennämme Tapahtumatalli-hankkeen toimintakuvausta myöhemmin, kun nettisivujen ongelmat on ratkaistu.

Toimintaamme on sisältynyt kurssien ja työpajojen lisäksi, mm. tutustumiskäyntejä eri kulttuurinähtävyyksissä, näyttelyissä ja esityksissä. Olemme järjestäneet erilaisia tapahtumia ja julkaisseet painotuotteita sekä video- ja musiikkituotantoa.

Monipuolisen toiminnan tarkoituksena on auttaa nuoria kehittämään kykyjä arjen hallintaan, sekä parantaa opiskelussa ja työelämässä tarpeellisia taitoja. Annamme työkaluja ongelmien ratkaisemiseen, sekä tuemme löytämään uusia ihmissuhteita ja mielekästä elämänsisältöä. Tavoitteena on, että he löytävät opiskelun, työn tai vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia, jotka vahvistavat heidän identiteettiään osaavina, pärjäävinä ja tarpeellisina yhteiskunnan kansalaisina.

Toimintaan on helppo tulla mukaan varaamalla alkuhaastatteluaika hankkeen työntekijöiltä. Alkuhaastattelussa tutustutaan ja jutellaan siitä, mitä sinä haluaisit Tapahtumatallissa tehdä.

Yhteystiedot:

Hankevastaava Anne Rinnetmäki 044 701 5645

Hankeohjaaja Marko Rantala 044 701 5644

Hankeohjaaja Virpi Piippo 044 701 5646

Seuraa meitä: Facebook, Instagram