Hankkeet

Tapahtumatalli

Tapahtumatalli-hanke päättyi 30.6.23 ja viimeinen näyttelykin purettiin heinäkuun lopussa.

Jos sinua kiinnosta mitä kaikkea me tehtiin, niin tule hakemaan kuvassa oleva kirja Annikselta. Muutamia vielä jäljellä.

Kiitos vielä kaikille mukana olleille, yhteistyötahoille ja tekijöille!Pidetään huolta toisistamme!

Tapahtumatalli oli 15.3.2021 alkanut ESR-hanke, jonka tarkoituksena oli kehittää uudenlainen toimintamalli 16-29- vuotiaiden NEET-nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja työkyvyn parantamiseen.

Tapahtumatallin hankevastaava, sekä kaksi hankeohjaajaa suunnittelivat nuorille mielekästä, ohjattua, matalan kynnyksen toimintaa Kulttuuritalo Anniksella, joka tarjosi nuorille heidät kunnioittavasti kohtaavan ja heidän tarpeitaan kuuntelevan yhteisön. Toimintamalli mahdollistaa hankelaisten pääsyn osallisiksi yhteisöä ja taiteen tekemisen hyvinvointivaikutuksia.  Tapahtumatalli-hankkeen perustana oli esittävään taiteeseen ja tapahtumien järjestämiseen keskittyvä toiminta. Hanke päättyi 30.6.2023. Yksi tärkeistä tavoitteistamme oli hakea muutosta kunnalliseen ajatteluun, liittyen erilaisten palveluiden järjestämiseen.

Toimintaamme on sisältynyt kurssien ja työpajojen lisäksi, mm. tutustumiskäyntejä eri kulttuurinähtävyyksissä, näyttelyissä ja esityksissä. Olemme järjestäneet erilaisia tapahtumia ja julkaisseet painotuotteita sekä video- ja musiikkituotantoa.

Monipuolisen toiminnan tarkoituksena oli auttaa nuoria kehittämään kykyjä arjen hallintaan, sekä parantaa opiskelussa ja työelämässä tarpeellisia taitoja. Annamme työkaluja ongelmien ratkaisemiseen, sekä tuemme löytämään uusia ihmissuhteita ja mielekästä elämänsisältöä. Tavoitteena on, että he löytävät opiskelun, työn tai vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia, jotka vahvistavat heidän identiteettiään osaavina, pärjäävinä ja tarpeellisina yhteiskunnan kansalaisina.

Toimintaan on helppo tulla mukaan varaamalla alkuhaastatteluaika hankkeen työntekijöiltä. Alkuhaastattelussa tutustutaan ja jutellaan siitä, mitä sinä haluaisit Tapahtumatallissa tehdä.

Seuraa meitä: Facebook, Instagram