Menetelmä

Kiiltävällä pinnalla on lapsen tekemä maalaus, jossa näkyy myös kokonaisia marjoja.

Vauvojen värikylpy® -menetelmä

Vauvojen värikylpy® on vauvaperheille suunnattu kuvataiteellinen työpaja. Työpajassa edetään materiaalien, taiteen, värien ja valon kokemisesta, tunnustelusta ja havaitsemisesta itse tuotettuun jälkeen. Vauvojen tekemiä jälkiä, visuaalisia eleitä ja toimintaa pidetään merkittävinä ja tärkeinä. Itsensä ilmaiseminen visuaalisesti on ihmiselle mielekästä ja tuottaa mielihyvää. Lastenkulttuurikeskus Kruunupää järjestää ympäri vuoden erilaisia Värikylpy-työpajoja lapsiperheille. Osallistujaksi työpajoihin ovat tervetulleita myös perheen sisarukset ja esimerkiksi isovanhemmat tai kummit.  

Lastenkulttuurikeskus Kruunupää käynnisti ensimmäiset alle 1-vuotiaille suunnatut Vauvojen värikylpy® -työpajat vuonna 2003 yhteistyönä Porin taidemuseon kanssa. Laajan kysynnän myötä toimintaa on kehitetty ja laajennettu Värikylpy-metodin mukaisesti yli 1-vuotiaiden työpajoihin, aikuisille sekä erityisryhmille. Vauvojen värikylpy® -toimintaideasta ja sen kehittämisestä vastaa lastenkulttuurikeskuksen johtaja Päivi Setälä yhdessä ohjaajien kanssa. Lastenkulttuurikeskuksen kautta Vauvojen värikylpy® -toiminta on levinnyt Suomessa ja kansainvälisesti.