Vauvojen värikylpy®

Lastenkulttuurikeskus Kruunupää järjestää erilaisia toimintoja Vauvojen värikylpy® -menetelmällä, muun muassa työpajoja, koulutusta ja erityistoimintaa.

Vauva makaa maassa vatsallaan ja maalaa käsillään.

Vauvojen värikylpy® -työpajatoimintaa järjestetään 4 kk:n ikäisistä vauvoista aina 2- ja 3-vuotiaille Ipanoille sekä 4- ja 5-vuotiaille Mukuloille perheineen. Värikylpy-työpajoissa edetään materiaalien, värien ja valon kokemisesta, tunnustelusta ja havaitsemisesta itse tuotettuun jälkeen. Toiminta on kehitetty lastenkulttuurikeskus Kruunupäässä 2003, ja työpajoja ohjaavat kuvataiteen ammattilaiset. 

Vauvojen värikylpy® -menetelmää on sovellettu monille erityisryhmille sopivaksi moniaistiseksi taidetoiminnaksi huomioiden osallistujien vaihtelevat tarpeet ja toiveet. Yhteistyökumppaneina ovat toimineet eri alojen järjestöt ja liitot, Porin perusturva sekä Satasairaala.  

Työpajoissa käytettäviä väriaineita on tutkittu ja kehitetty vauvaystävällisiksi Kruunupäässä jo vuosia. Värikylpy-toiminnassa värien on oltava turvallisia ja innovatiivisia moniaistisuudessaan. Joitain väripaletin värejä myös kerätään tai jopa viljellään itse Vauvojen värikylpy® -työpajoja varten. 

Lastenkulttuurikeskus Kruunupää ja Porin perusturva ovat perustaneet 2014 Kultane® – kulttuuri ja taidepainotteisen neuvolan Itä-Porin alueelle. Kultane®-toimintaa toteutetaan myös muiden Porin alueen neuvolapalveluiden kanssa tarjoten perhevalmennusta ja 6 kk:n ikäisten ryhmäneuvolaa sekä erillisiä tapahtumia Porin neuvoloissa.

Kruunupää järjestää myös Vauvojen värikylpy® -ohjaajakoulutusta kuvataiteen ammattilaisille sekä lapsi- ja perhetyöntekijöille. Kuusipäiväisen koulutuksen lisäksi Kruunupää organisoi valtakunnallista sekä kansainvälistä värikylpyohjaajien verkostoa ja tarjoaa kohdennettuja lisäkoulutuksia ohjaajilleen.  

Vauvojen värikylpy® -logo, jossa y-kirjain on korvattu kuvalla jalkapohjasta varpaineen.