Ahlainen

Palveluverkkouudistuksen vaihtoehdot 

Ahlaisiin on palveluverkkoselvityksessä tehty neljä vaihtoehtoa. Vaihtoehtojen tiedot on taulukoitu alle. 

Toimialajohtajan esitys: Ahlaisissa on päiväkoti ja koulu, joiden kummankin kunto on välttävä ja ne ovat kunnostuksen tarpeessa lähivuosina. Toimialajohtaja ehdottaa, että vuonna 2020 päiväkodin, koulun ja kirjaston toiminnoille tehdään siirtokelpoinen tila koulun tontille kuudeksi vuodeksi. Nykyinen koulu puretaan. Koulun oppilasmäärät tarkistetaan lukuvuonna 2022–2023, jonka jälkeen tehdään mahdollinen päätös uudisrakentamisesta. Kuuden vuoden jälkeen on tarve investoida vähintään päiväkotiin, 1–2 luokille ja kirjastoon. Siirtokelpoinen tila Ahlaisissa antaa jatkoaikaa alueen lapsi- ja oppilasmäärän tarkastelulle, jonka jälkeen voidaan päättää, tehdäänkö uudisrakentamista.

Lapsivaikutusten arviointi

Mitä mieltä olet vaihtoehdoita? Vastaa kyselyyn 24.2.2019 mennessä. 

 

Taustatietoa

Ahlaisten palvelualueen asukkaiden lukumäärä ja prosenttiosuudet kaikista porilaisista ikäluokittain

Ahlaisten palvelualueen asukkaiden lukumäärä ja prosenttiosuudet kaikista porilaisista ikäluokittain
Ahlaisten palvelualue väestö 1980-2017, alakoulujen oppilasmäärä 1980-2018 ja ennuste 2019-2025

Koulun ja päiväkodin nykytilanne 

Ahlaisten palvelualueen nykytilanne
Ahlaisten koulujen ja päiväkotien nykytilanne

Ahlaisten koulupolku vie yläasteelle Noormarkkuun.

Koulun oppilasmäärät ja ennusteet

Ahlaisten koulu oppilasmäärä 2018 ja ennuste 2019-2025
Ahlaisten koulu oppilasmäärä ja ennuste 1980-2025