Eläintenpitoon vaadittavat luvat ja ilmoitukset

Eläinten merkintä ja rekisteröinti

Laki eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä (1069/2021) velvoittaa toimijaa rekisteröimään alla lueteltujen eläinlajien pitopaikat ja eläintenpidon Ruokaviraston ylläpitämään eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin, sekä pitämään kirjaa ja säilyttämään pitopaikan tiedot. Velvollisuus koskee toimijaa myös silloin, kun eläimiä on vain yksi tai niiden käyttötarkoitus on ei-kaupallinen. Tietyt eläinlajit täytyy myös tunnistaa ja merkitä yksilöllisellä tunnisteella tai ryhmäeläiminä.

Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin rekisteröitävät eläinlajit:

 • nautaeläimet
 • sikaeläimet
 • lammaseläimet
 • vuohieläimet
 • siipikarja
 • hevoseläimet
 • kameli- ja hirvieläimet (poro tietyin poikkeuksin)
 • turkiseläimet
 • kalat, äyriäiset ja nilviäiset (paitsi koriste-eläimet tankissa)
 • mehiläiset ja kimalaiset
 • tuotantokanit
 • muut maaeläimet, pois lukien lemmikkieläimiä pitävät kotitaloudet ja eläinlääkärien vastaanotot ja klinikat

Lisätietoa eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteristä, kirjanpitovaatimuksista ja eläinten tunnistamisesta löytyy Ruokaviraston sivulta eläinten merkintä ja rekisteröinti  sekä Porin maaseutupalveluilta.

Ammattimaisesta tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvasta seura- ja harrastuseläinten pidosta, riistanhoidollisesta tarhauksesta sekä lihan, munien ja siitoseläinten tuotantotarhauksesta tulee tehdä ilmoitus myös aluehallintovirastoon. Lisätietoa eläinsuojelulain mukaisesta ilmoituksenvaraisesta toiminnasta löytyy Ruokaviraston sivulta ilmoituksenvarainen eläintenpito.