Eläinten ulkoiluttaminen

Koira on pidettävä taajama-alueella kytkettynä. Taajama on tiheään rakennettu alue, joka on lisäksi osoitettu liikennemerkein. Koiran- ja kissanomistajien on pidettävä huolta siitä, ettei eläin pääse yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikalle, toriaikana torille, urheilukentälle tai yleiselle hiihtoladulle. Koiraa ja kissaa voi kuljettaa kytkettynä kuntoradalla.

Koiran ulkoiluttajan on huolehdittava siitä, ettei koiran uloste jää ympäristöön hoidetulla alueella. Hoidettuja alueita ovat lain mukaan esimerkiksi alueet, joilla nurmikot on leikattu ja joilla on istutuksia tai joilla tiet ovat päällystettyjä. Suosittujen ulkoilureittien varrelle on asennettu mainosrahoituksella kustannettuja koirankakkapussiautomaatteja kesällä 2016.

Ratsastaminen ja hevos- tai vastaavalla ajoneuvolla ajaminen on pääsääntöisesti kielletty kuntopoluilla ja yleisillä laduilla.

Koirapuistot

Porissa voi ulkoiluttaa koiria vapaana yleisillä alueilla seuraavissa ulkoiluttamisaitauksissa sekä koirien uimarannalla, mutta ei Porin metsän koirapolulla. Tarinakartta koirapuistoista.

Mäntyluodon koiraranta

Yyterin noin 450 metriä pitkä koiraranta sijaitsee Mäntyluodossa. Katso sijainti kartalta.

Uimarannalla koiraa saa pitää vapaana, mutta sen tekemistä pitää vahtia. Rannalle ei saa tuoda rokottamatonta, kiimaista tai sairasta koiraa. Koiralle ei saa heitellä keppejä tai kiviä, eikä tuoda koiran omia leluja.

Jokaisella käyttäjällä on velvollisuus kerätä koiransa jätökset roska-astiaan. Ranta pitää olla vähintäänkin yhtä hyvässä kunnossa, kun sinne tullessakin. Koirien haukunta ei saa häiritä ihmisten rauhaa kello 22.00-7.00 välisenä aikana.

Koirapuistojen ja koirarannan säännöt

  • Voit pitää koirasi vapaana, mutta muista että vastaat koirasi tekemisistä
  • Älä tuo puistoon/rannalle rokottamatonta, kiimaista tai sairasta koiraa
  • Älä heittele keppejä tai kiviä, äläkä tuo puistoon/rannalle koirasi omia leluja
  • Muistathan, että aina ensin tervehtivät omistajat ja vasta sitten koirat
  • Älä anna koirasi ryntäillä aitaa, porttia tai tulijoita vasten
  • Jokaisella käyttäjällä on velvollisuus kerätä koiransa jätökset roska-astiaan
  • Jätä puisto/ranta vähintään yhtä hyvään kuntoon kuin se oli sinne tullessasikin
  • Koirasi haukunta ei saa häiritä ihmisten rauhaa klo 22.00-7.00 välisenä aikana

Yhteystiedot

Koirapuistojen kunnossapidosta vastaavat viheralueiden hoitopiirit.

Koirapuistoista voi antaa palautetta sähköpostilla infrankunnossapito@pori.fi tai kartalla sähköisen palautejärjestelmän kautta.