Esitys Keskusaukion pysäköintialueen uusimisesta päätöksentekoon

Porin keskustan eteläisellä laidalla sijaitsevan Keskusaukion pysäköintialuetta esitetään uudistettavaksi. Pintarakenteen uusimisen ohella pysäköintialueella toteutetaan luontopohjaisia vesienhallintarakenteita hulevesien käsittelyyn. Alueella uusitaan huonokuntoisia puita, lisätään istutuksia sekä kehitetään ratkaisuja kuivatushaasteisiin ja parannetaan hulevesien hallintaa. Uudistustyöt on tarkoitus toteuttaa loppukesällä ja syksyllä 2024. Tekninen lautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan tiistaina 16. huhtikuuta.

Pysäköintialueelle toteutettavan kaupunkipuupilotin tavoitteena on luoda tiiviille keskusta-alueelle luontopohjainen hulevesien hallintamenetelmä, jonka avulla vähennetään hulevesitulvien määrää sekä parannetaan huleveden laatua. Alueen uudelleenmuotoilulla hulevedet ohjataan viherkaistoille, joiden rakenne mahdollistaa veden imeytymisen ja varastoinnin maaperään. Aiempien puuistutusten epäonnistumisen todennäköinen syy on kuivuus ja juurten tukehtuminen, jota pilotissa pyritään hulevesien imeyttämisen avulla ehkäisemään.

– Monilajiset puuistutukset lisäävät viihtyisyyttä, vähentävät alueen lämpösaarekeilmiön vaikutusta, vaimentavat tuulta ja melua sekä parantavat ilmanlaatua. Alueelle istutettavat puut saavat aikaisempia istutuksia paremmat lähtökohdat kasvulle ja niistä odotetaan saatavan pitkäikäisiä ja suuria kaupunkipuita, jolloin niiden hiilinieluvaikutus on myös parempi, kertoo rakennuttajainsinööri Aleksi Siirtola Porin kaupungilta.

Nyt uusittavaksi esitettävän pysäköintialueen myötä Keskusaukion yleisilme yhtenäistyy vuonna 2022 uusitun puisto-osuuden kanssa. Uudistus palvelee myös Keskusaukion, vanhan linja-autoaseman ja uimahallin kautta urheilutalon ympäristöön ulottuvan Pasaasin alueen kehittämistä.

Keskusaukion pysäköintialueen uusiminen ja kaupunkipuupilotti toteutetaan osana kansainvälistä, vuosina 2023–2026 toteutettavaa Interreg Central Balticin MUSTBE-hanketta, jossa Porin kaupunki on mukana. Hankeyhteistyön tavoitteena on kehittää hulevesien hallintaan luonnonmukaisia, kustannustehokkaita ja toistettavia ratkaisuja, joita voidaan hyödyntää tiheästi rakennetulla kaupunkialueella toteutettaviin infra- ja katurakennushankkeisiin.

Keskusaukion pysäköintialueen uudistamisen kustannusarvio on 190 000 euroa. MUSTBE-projektiin kuuluva osuus hankkeen kustannuksista on 150 000 euroa. Projektista saatava tuki on 80 prosenttia kustannuksista eli Keskusaukion osalta noin 120 000 euroa. Koko alueen uusimiseen käytetään sekä projektin rahoitusta että teknisen toimialan työohjelmassa Keskusaukioon ja pysäköintialueiden kunnostukseen varattua rahoitusta.