MUSTBE – Multidimensional stormwater treatment in urban areas for cleaner Baltic Sea

Vastatakseen kasvaviin ympäristönsuojeluvaatimuksiin Itämeren alueen maat ovat jo vuosia tehneet toimenpiteitä ravinne- ja vaarallisten aineiden päästöjen vähentämiseksi. Kaupunkien hulevesijärjestelmien kautta ympäristöön pääsee kuitenkin edelleen useita vaarallisia aineita ja erityisiä epäpuhtauksia. Nämä aineet eivät ole vain ravinteita (esim. typpi ja fosfori), vaan yhä useammin myös öljytuotteita, metalleja (lyijy ja kupari), orgaanisia epäpuhtauksia ja muita ympäristölle haitallisia aineita.

Viron, Suomen, Latvian ja Ruotsin hankekumppaneiden yhteisenä haasteena on kehittää digitaalisia ja teknisiä ratkaisuja hulevesisuunnitteluun sekä oppia, lisätä osaamista ja tietoisuutta siitä, miten edellä mainittujen ravinteiden ja aineiden käsittelyä kaupunkien hulevesissä voidaan tehostaa.

Yhteinen alueellinen haaste on luonteeltaan moniulotteinen, mikä edellyttää syvällistä asiantuntemusta hulevesien hallinnan eri osa-alueista. Rajat ylittävällä yhteistyöllä varmistetaan haluttu lopputulos tuottamalla merkittävä teknologinen innovaatio ja kehittämällä uusia älykkäitä luontopohjaisia ratkaisuja neljän maan seitsemässä pilottikohteessa:

 • Kaksi kohdetta Tallinnassa ja Viimsissä, Virossa.
 • Kaksi kohdetta Porin kaupungissa.
 • Yksi kohde Riikassa, Latviassa.
 • Kaksi kohdetta Söderhamnissa, Ruotsissa.

MUSTBE-hankkeessa kehitetty digitaalinen ratkaisu sisältää osatekijät, jotka liittyvät 1) hulevesien puhdistamiseen ja uudelleenkäyttöön lähellä niiden syntypaikkaa ja 2) hulevesivirtojen hallintaan ja valvontaan sadetapahtumien aikana sekä vaarallisten aineiden ja toksiinien seurantaan. Tämä väline tukee keskisen Itämeren alueen kuntia ja kaupunkeja niiden ympäristönsuojelupyrkimyksissä.

 • Kesto: 1.5.2023–30.4.2026
  Kokonaisbudjetti: 3 980 475,80 €
  Porin kaupunki:  610 000 €
  Hankkeen omarahoitusosuus on 20%

  • Digitaalisten ja teknisten ratkaisujen kehittäminen hulevesisuunnittelua varten ja
  • oppia, miten voidaan tehostaa ravinteiden (typpi, fosfori), öljytuotteiden, metallien (lyijy ja kupari), orgaanisten epäpuhtauksien ja muiden ympäristölle haitallisten aineiden käsittelyä kaupunkien hulevesissä.
  • Älykkäiden ja monitavoitteisten hulevesien käsittelyratkaisujen analysointi ja rakentamisen suunnittelu seitsemässä pilottikohteessa.
  • Uusien ratkaisujen asennus ja toteutus.
  • Käyttöönotettujen ratkaisujen ja tekniikoiden monitorointi pilottikohteissa tehokkuuden verifioimiseksi.
  • Viimsin kunta, Viro (hankkeen vetovastuu)
  • Tallinnan teknillinen yliopisto, Viro
  • Tallinnan kaupunki, Viro
  • Satakunnan ammattikorkeakoulu
  • Porin kaupunki
  • Söderhamnin kunta, Ruotsi
  • Riikan kaupunki, Latvia
  • Riikan teknillinen yliopisto, Latvia
 • Aleksi Siirtola
  rakennuttajainsinööri
  044 701 0583, aleksi.siirtola@pori.fi

  Marjatta Halme
  projektityöntekijä
  044 701 4720, marjatta.halme@pori.fi