Rakennetun ympäristön valvonta

Rakennetun ympäristön kunnossapito sekä tonttien yleinen järjestys ja siisteys ovat asukkaiden viihtyvyyden kannalta olennainen asia. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennus ja sen ympäristö on pidettävä rakennusluvan mukaisena sekä sellaisessa kunnossa, että se täyttää terveellisyyden ja turvallisuuden vaatimukset, eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä.

Rakennukset, rakennelmat ja niiden julkisivut sekä aidat ja portit on pidettävä kunnossa ja ilkivallan niihin aiheuttamat vahingot korjattava. Suojeltavaksi määrättyjä rakennuksia on hoidettava niin, ettei niiden suojeluarvo vaarannu.

Tonttia tulee käyttää asemakaavan mukaiseen tarkoitukseen, eikä sitä saa käyttää esimerkiksi sellaiseen pitkäaikaiseen varastointiin, joka rumentaa ympäristöä tai aiheuttaa haittaa naapureille.

Rakennusvalvonta tekee jatkuvaa rakennetun ympäristön valvontaa. Yleisen edun näkökulmasta valvottaviin asioihin kuuluvat mm.

  • luvattoman rakentamisen valvonta
  • luvattoman käyttötarkoituksen muutoksen valvonta
  • rakennetun ympäristön kunnossapidon valvonta
  • pihan käyttö ja varastointi pihoilla

Rakennetun ympäristön epäsiisteydestä tai muusta epäkohdasta voi ilmoittaa kirjallisesti rakennusvalvontaan. Nimettömiä ilmoituksia ei käsitellä. Asiasta tulee julkinen, kun se on saapunut rakennusvalvontaan. Yhteydenotot sähköpostitse osoitteeseen rakennusvalvonta@pori.fi, otsikkoon maininta Rakennetun ympäristön valvonta