Yhteystiedot

Rakennusvalvonnan  asiakaspalvelu
Palvelupiste Porina 
Asiakaspalvelu toteutetaan puhelimitse.  
Soittoajat:    ti-ke 8-12 

Huom! Rakennusvalvonnan puhelinneuvonta toteutetaan talvikauden vuosilomien vuoksi 30.1. – 1.3.2023 välisenä aikana ensisijaisesti sähköisessä palvelussa Lupapisteessä. Lupa-asioissa voit tarvittaessa varata soittoajan suoraan lupakäsittelijöillemme.

Rakennusvalvonta 
Valtakatu 11, 28100 Pori 
Asiantuntijoiden tapaaminen vain sähköisesti! 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@pori.fi 

Lupakäsittelijät 
Sirpa Tauru, rakennustarkastaja
Sofia Hannukainen, lupainsinööri, varaa soittoaika
Tommi Järvinen, lupainsinööri, varaa soittoaika 
Roosa Pohjanoja, lupa-arkkitehti, varaa soittoaika 

Katselmukset, aloitusilmoitukset ja aloituskokoukset
tilataan sähköpostitse katselmukset.rakennusvalvonta@pori.fi
Janne Paino, tarkastusinsinööri
Jukka Ojanen, tarkastusinsinööri
Kirsi Puhakka, tarkastusinsinööri
Erno Jantunen, LVI-tarkastusinsinööri
Mikko Lönnberg, apulaisrakennustarkastaja

Arkistopalvelu
Sari Harjunpää, tekninen sihteeri, varaa soittoaika
Teija Niemi, tekninen sihteeri, varaa soittoaika

Rakennetun ympäristön valvonta
Paula Virtaniemi, rakennetun ympäristön tarkastaja, p. 044 701 1356 

Toimisto 
Tarja Arvonen, toimistorakennusmestari 
Tiia Suhonen, tekninen sihteeri
Anne Piipponen, tekninen sihteeri
Mikko Laaksonen, tarkastaja
Sari Kivioja, yhdyskuntasuunnittelija
Mikko Nurminen, yksikön päällikkö p. 044 701 1601