Vesistötulva

Vesistötulva voi tulla järvien ja jokien rannoilla, kun vesi tulvii maalle lumen sulamisen, rankkojen sateiden, jää- ja hyydepatojen tai vesirakenteiden toimintahäiriöiden tai virtausaukkojen tukkeutumisen takia. Myös meriveden korkeus saattaa vaikuttaa vesistötulvan syntymiseen, sillä meriveden nousu nostaa myös jokiveden pintaa.

Porissa merkittävimmän tulvariskin aiheuttaa Kokemäenjoki. Vesistötulvan torjumiseksi on käynnistetty vuonna 2003 Porin tulvat -hanke, joka on Porin kaupungin ja Ely-keskuksen yhteishanke. Kokemäenjoen tulvasuojelu -sivulla on esitetty lisää Porin tulvasuojelun toimenpiteistä ja toiminnasta jokitulvan ehkäisemiseen ja varautumiseen.

Tulvakeskuksen ylläpitämässä tulvakarttapalvelussa ovat esillä ELY-keskusten laatimat tulvavaara- ja tulvariskikartat merkittäviltä tulvariskialueilta. Lisäksi palvelu sisältää tulvavaarakartat noin sadalta muulta alueelta ja Suomen koko rannikolta.

Muilla Porin jokialueilla tulvariskit ovat pienempiä, ja niiden tulvasuojelu on pääsääntöisesti ELY-keskuksen vastuulla.