Hulevesitulva

Hulevedellä tarkoitetaan sade- ja sulamisvesiä sekä rakennusten perustusten kuivatusvesiä. Hulevesitulva syntyy, kun sataa niin rankasti, ettei alueella oleva hulevesijärjestelmä pysty kuljettamaan satanutta vettä pois riittävällä nopeudella, vaan vesi nousee kaduille ja pihoille, mikä voi aiheuttaa suuriakin vahinkoja.

Tiiviisti rakennetuilla alueilla on paljon vettä läpäisemätöntä pintaa, kattoa ja asfalttia, johon hulevesi ei pääse imeytymään. Imeyttämisen sijaan hulevedet joudutaan johtamaan hulevesiviemäriin.

Ilmastomuutoksen myötä sadepäivien määrä ja rankkasateet lisääntyvät ja sadetapahtumat kestävät kauemmin. Hulevesiviemärit eivät välttämättä rankkasateella pysty johtamaan kaikkea hulevettä pois alueelta ja viemärit tulvivat kaduille ja pihoille. Olemassa olevia hulevesiviemäreitä ei ole kustannustehokasta mitoittaa rankimmille rankkasateille, joten sadevesiä tulisi viivyttää ja imeyttää mahdollisuuksien mukaan ennen viemäriin johtamista. Viemärien tulviessa tulisi tulvavedet johtaa alueille, joissa niistä ei ole haittaa, esimerkiksi puistoalueille.

Hulevesien hallinnan suunnittelu alueellisesti on tärkeää ilmastonmuutoksen sopeutumisen ja varautumisen kannalta, sekä varsinkin vesistöjen pilaantumisriskin ehkäisemisessä. Varautuminen yleistyviin ja tiiviimmin esiintyviin rankkasateisiin sekä samalla kesällä kuivakausiin ovat haasteita, jotka pitää ottaa huomioon hulevesien käsittelyn suunnittelussa.

Hyvin suunnitelluilla luonnonmukaisilla hulevesiratkaisuilla voidaan saman aikaisesti varautua yleistyviin rankkasateisiin sekä esimerkiksi hyödyntää hulevesiä kaupunkivihreän kastelussa kuivakausien aikana.

Luonnonmukaiset hulevesiratkaisut lisäävät kasvillisuutta tai ns. ’’kaupunkivihreää’’ kaupunkialueilla, jotka edesauttavat ilmastonmuutokseen sopeutumista. Luonnonmukaiset hulevesiratkaisut vähentävät kaupunkitulvien riskiä ja ravinteiden sekä haitta-aineiden huuhtoutumista vesistöihin imeyttämällä ja viivyttämällä hulevesiä. Kaupunkivihreän hyödyntäminen hulevesiratkaisuissa edesauttaa myös kaupunkialueen lämpötilojen tasaamisessa helleaaltojen aikana sekä edistävät yleistä viihtyvyyttä ja ekologista monimoisuutta.