Tekoäly opetuksessa -koulutukset lukion opettajille

Porin lukion ja 100Digi-hankkeen jäsenlukioiden opettajat, tervetuloa mukaan syksyllä 2023 järjestettäviin tekoälykoulutuksiin!

Koulutuksista yleisesti

Hyvä lukion opettaja!

Tekoälyn nopea kehitys on kevään aikana haastanut opettajia monella kouluasteella. Esimerkiksi Chatgpt on huolestuttanut kouluväkeä, sillä pelkona on, että opiskelijat teettävät esseensä ja tutkielmansa tekoälyllä. Toisaalta pedagogit ovat pohdiskelleet myös, miten ottaa tekoälyn huomioon oman aineensa opetuksessa ja miten valmentaa opiskelijansa kohti tulevaisuudentaitoja.

Tekoälykoulutus lukion opettajille tarjoaa napakan perehdyttämisen tekoälyyn, sen hyödyntämiseen ja mahdollisiin ongelmiin oppimisessa ja opetuksessa:

 • mitä jokaisen tulee tietää tekoälystä
 • miten opettaja hyödyntää tekoälyä opetuksensa suunnittelussa ja materiaalin tuottamisessa
 • millaisia tekoälyä hyödyntäviä oppimistehtäviä opettaja voi tehdä oppilaille
 • millaisia ongelmia tekoäly voi tuoda oppimiseen

Koulutus sisältää kolme 75 minuutin pituista koulutuskertaa. Koulutukset pidetään etäyhteyksin Microsoft Teamsilla, ja niitä järjestetään yhteensä neljä kappaletta, joista kaksi on suunnattu Porin lukion opettajille ja kaksi 100Digi-hankkeen osatoteuttajalukioiden opettajille. Molemmille kohderyhmille järjestetään sekä aamu- että iltapäiväkoulutusryhmät – tarkemmin asiasta seuraavan otsikon alla.

Pidäthän huolen ilmoittautuessasi, että ilmoittaudut omaa lukiotasi koskevaan koulutusryhmään.

Ajankohdat ja ilmoittautuminen

Koulutusryhmään ilmoittaudutaan sen koulutusajankohtien alla olevasta linkistä (kohta Ilmoittautuminen). Yhden koulutusryhmän maksimiosallistujamäärä on 50.

Porin lukio

Ryhmä 1: Aamupäivä

 • ke 18.10. klo 8.30–9.45
 • pe 3.11. klo 8.30–9.45
 • ke 8.11. klo 8.30–9.45

Ilmoittautuminen: Tekoäly opetuksessa, Porin lukio, ryhmä 1

Ryhmä 2: Iltapäivä

 • ti 17.10. klo 15.00–16.15
 • ti 31.10. klo 15.00–16.15
 • ti 14.11. klo 15.00–16.15

Ilmoittautuminen: Tekoäly opetuksessa, Porin lukio, ryhmä 2

100Digi-hankkeen lukiot

Ryhmä 1: Aamupäivä

 • to 19.10. klo 8.30–9.45
 • ma 30.10. klo 8.30–9.45
 • ti 7.11. klo 8.30–9.45

Ilmoittautuminen: Tekoäly opetuksessa, 100Digi, ryhmä 1

Ryhmä 2: Iltapäivä

 • ke 18.10. klo 15.00–16.15
 • ke 8.11. klo 15.00–16.15
 • ke 15.11. klo 15.00–16.15

Ilmoittautuminen: Tekoäly opetuksessa, 100Digi, ryhmä 2

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat kokeneet opettajataustaiset täydennyskouluttajat.

Jukka Lehtoranta

 • toiminut luokanopettajana ja tietotekniikan aineenopettajana
 • kokenut opettajien täydennyskouluttajana
 • tekee väitöskirjaa opettajuudesta tekoälyn aikakaudella
 • jukka.lehtoranta(at)gmail.com

Timo Kainulainen

 • toiminut äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorina yläkoulussa ja lukiossa
 • kokenut opettajien täydennyskouluttaja
 • digitaalisen oppimisen ja opetuksen kehittäjä
 • timo.kainulainen(at)icloud.com

Sisältökuvaus

Tekoälyä lukion opettajille -koulutus tarjoaa napakan perehdytyksen tekoälyyn, sen nykytilaan ja tapoihin hyödyntää sitä osana opettamista. Koulutus on luonteeltaan osallistavaa, käytännönläheistä ja tarjoaa erilaisia käyttökelpoisia tapoja hyödyntää tekoälyä osana omaa opetusta. Koulutus lähestyy tekoälyä kahdesta näkökulmasta: miten tekoälyä käyttäviä sovelluksia voidaan hyödyntää ja miten tekoälyyn liittyviä mahdollisuuksia ja uhkia kannattaa käsitellä osana omaa opetusta. Kouluttajat ovat perehtyneet laajasti tekoälyn viimeaikaiseen kehityksiin, tätä kehitystä tarkastellaan erilaisten luovien tekoälyjen näkökulmasta (esim. Chatgpt ja kuvia generoiva Midjourney) ja muiden tekoälyä hyödyntävien palvelujen näkökulmasta (esim. kääntäjät, tekstin tiivistäjät, suosittelija-algorimit). Tärkeimpänä antina koulutuksessa on pedagogiikan hyödyntäminen ja vinkkien tarjoaminen siihen, miten opetetaan arvioimaan tekoälyn generoivien vastausten luotettavuutta, niiden taustalla olevien mallien sisältöjä ja mahdollisia vääristymiä ja miten näistä palveluista saadaan hyötyä irti esimerkiksi oman osaamisen kehittämisen, saavutettavuuden ja monikielisyyden näkökulmista. Osana koulutusta tutustutaan myös tekoälyn tuomia haasteita esim. tekijänoikeuksille ja plagioinnille.