mBot2 Pythonilla -koulutus opettajille

Lukion ja perusopetuksen opettajille suunnattu koulutuskokonaisuus, jossa tutustutaan mBot2-robotin ohjelmointiin Pythonilla. Koulutus on osa Porin lukiokoulutuksen ja perusopetuksen kehittämishankkeiden toimintaa ja toteutetaan yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa.

Sisältö

mBot2 Pythonilla -koulutus sisältää yhteensä viisi koulutuskertaa, jotka toteutetaan lähi- ja verkko-opetuksena syksyn 2023 aikana. Koulutuskerrat sijoittuvat torstai-iltapäiviin klo 15.30–17.15. Opetuksen aikana käydään läpi kurssimateriaalia ja harjoitellaan opetuksen kannalta oleellisimmat asiat, jotta kurssille osallistunut opettaja voi itse lähteä opettamaan oppilailleen tai opiskelijoilleen mBot2-robotiikkaa Pythonilla ohjelmoituna.

Aikataulu

To 12.10. mBot-ohjelmointiympäristö Pythonilla ja muuttujat sekä aliohjelmat. Testataan erilaisten muuttujien käyttöä ohjelmoinnissa. Samalla päästään tutustumaan myös aliohjelmien käyttöön. Saadaan ymmärrys, milloin niitä kannattaa käyttää ja miksi.

To 2.11. Tutustuminen mBot2:een. Harjoitellaan robotin ohjelmoinnissa erilaisten toimilaitteiden, kuten moottoreiden käyttöä. Samalla tutustutaan uusiin ohjelman kulkuun vaikuttaviin komentoihin.

To 16.11. Tutustuminen antureihin. Tutustutaan robotin antureihin ja kuinka niiltä saatavaa tietoa voi käyttää. Otetaan myös lisää ohjelman kulkuun vaikuttavia komentoja mukaan.

To 30.11. Erilaiset projekti-ideat. Kokeillaan erilaisia projekti-ideoita, joita opettaja voi käyttää omassa opetuksessa.

To 7.12. Koonti. Käydään yhdessä läpikoulutuksen sisältö ja palataan asioihin, jotka on hyvä kerrata. Tunnit suunnitellaan koulutuksesta saadun palautteen mukaan.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumislomake: https://elomake.samk.fi/lomakkeet/14842/lomake.html