Lavia

Esitys palveluverkosta Laviassa 5/2020

Varhaiskasvatus jatkaa Keskuskoulun tiloissa. Palvelujen keskittäminen Lavian yhtenäiskoulun tiloihin siirtyy.

Kaavio ikäluokkien koista Laviassa

 

Kustannusvaikutukset talousarvioon 2020-2027

Käyttötalous, palveluverkko 2020 -toimenpiteiden toteuduttua (euroa/vuosi)

Sivistystoimiala -0 €
Kiinteistön ylläpito -0 €
Rahoituskulut -34 000 €
Yhteensä -34 000 € 

Investointikulut - 594 000 € (kuvattu tarkemmin alla olevassa taulukossa)

 Palveluverkkopäätös 27.5.2020Palveluverkko 2020
Investointikustannukset ja -tarpeet 2019–2027 
 
+ Päiväkodin väliaikainen siirto Keskuskoulun tiloihin: 200 000€
+ Toimintojen keskittäminen yhtenäiskoulun tiloihin, muutostyöt: 550 000€
 
Päiväkodin väliaikainen siirto toteutettu 2020.
Toimintojen keskittäminen yhtenäiskoulun tiloihin keskeytetään. 
Investointi-
kustannukset / euroa
+ 750 000 €
(TS 2020-2027 594 000)
0 €
Käyttötalouden muutos suhteessa palveluverkko-
päätökseen  / vuosi
  
Kustannushyöty suhteessa voimassa olevaan taloussuunnitelmaanInvestointikustannukset vähenevät noin 594 000€, koska päiväkodin väliaikainen siirto on tehty jo keväällä 2020.